Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate și pregătirea acestora

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, solide (fixe), portante și fără substanțe de separare.

Sisteme de termoizolație:
Mase de armare minerale noi: Se grunduiesc cu Caparol Putzgrund.
Mase de armare noi fără ciment: Nu este necesară aplicarea unui grund. Straturile de armare afectate de intemperii datorită unui timp de așteptare prelungit (de ex. peste iarnă) se grunduiesc cu Caparol Putzgrund.

Tencuielile de mortar din grupele P II și P III:
Pot fi finisate după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă după 2 săptămâni, la cca. 20°C și 65% umiditate relativă a aerului. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, cum e vântul sau ploaia, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariției eflorescențelor de var, astfel că aceste tencuieli pot fi acoperite (finisate) după doar 7 zile de așteptare.

Beton:
Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau mortar, se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune. Suprafețele foarte poroase, puțin nisipoase, respectiv suprafețele absorbante, se grunduiesc cu Caparol OptiGrund ELF. Pe suprafețele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Suprafețe cu vopsea pe bază de dispersie, portante, mate:
Suprafețele mate, ușor absorbante, se acoperă (finisează) fără o pregătire prealabilă. Straturile vechi murdare, cretoase, se curăță cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. În cazul altor tipuri de curățare (spălare, periere, pulverizare) se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Suprafețele murdărite de gaze industriale sau funingine:
Se curăță cu jeturi de apă. Se grunduiesc în funcție de tipul și caracteristicile suportului.

Suprafețele atacate de mucegai, mușchi sau alge:
Mucegaiul, mușchii sau algele se curăță mecanic sau cu jeturi de apă.
Suprafețele se spală apoi cu Capatox respectiv FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcție de structura și tipul substratului.

Suprafețele de beton sau tencuială fisurate:
Se acoperă cu Cap-elast. Mici suprafețe defectuoase:
După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel și, după caz, se aplică ulterior un strat de vopsea drept grund.

Mod de aplicare

Compoziția straturilor: Grund, respectiv strat intermediar:
Caparol-Putzgrund, nuanțat cu coloranți Alpinacolor sau AVA- Amphibolin Vollton-und Abtonfarbe în nuanța stratului final. Strat final:

Conținutul găleții se omogenizează cu ajutorul unui mixer, cu turație limitată la max. 400 rot/min, înainte de aplicarea produsului. În caz de nevoie, pentru a se ajunge la consistența necesară aplicării, materialul se diluează cu max. 2% apă curată în cazul aplicării manuale, și cu  max. 5% în cazul aplicării mecanizate.
Se aplică într-un  strat  uniform,  la grosimea granulelor, cu ajutorul fierului de glet inoxidabil. Stratul proaspăt aplicat se structurează imediat cu gletiera din plastic. Unealta aleasă pentru structurare influențează aspectul final al suprafeței, așadar se impune folosirea aceleiași unelte pe întreaga suprafață.

Pulverizare:
Cu diferite aparate de pulverizare.
• Duză: 6-8 mm;
• Presiunea: 3-4 bari;
• 500 litri aer pe minut. Aparatele folosite se curăță cu apă după utilizare.

Consum

Caparol Fassadenputz

 Consum

R20

2,5 – 2,8 kg/m2

R30

3,0 – 3,2 kg/m2

K10

1,8 kg/m2

K15

2,4 – 2,7 kg/m2

K20

2,9 – 3,2 kg/m2

K30

3,8 kg/m2

Acestea valori sunt orientative, neluându-se în considerare pierderile de material la aplicare. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe. De asemenea, trebuie luate în considerare variații ale acestor consumuri datorită caracteristicile stratului suport și a condițiilor de aplicare.
Important: Produsul Caparol FassadenPutz K10 poate fi aplicat pe fațade numai în zona ancadramentelor sau a șpaleților din jurul geamurilor/ușilor. Nu se recomandă aplicarea în suprafețe mari pe fațadă.

Temperatura minimă de lucru

În timpul aplicării și în faza de uscare, temperatura stratului suport și a aerului nu poate scădea sub + 5°C sau depășii + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceață sau în condiții de umiditate ridicată. Dacă este cazul, protejați fațada cu ajutorul prelatelor pentru schele. Nu se recomandă aplicarea dacă temperaturile timpul nopții scad sub 00C

Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, tencuiala este uscată la suprafață după 24 de ore. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca. 2-3 zile.

Rețineți

Pentru a se evita apariția nadelor, a dungilor inestetice, este necesară prezența unui număr suficient de aplicatori pe schelă, care să aplice materialul uniform, umed pe umed, fără întrerupere, dintr-o singură trecere. Există posibilitatea unor mici variații ale nuanțelor. De aceea, se vor folosi pe aceeași suprafață, numai materiale cu număr de șarjă / colorate. În caz contrar, materialele se vor amesteca bine între ele, pentru a se evita obținerea unor nuanțe diferite. Nu se recomandă aplicarea tencuielilor pe suprafețe orizontale, cu acumulare de apă. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, sau în condiții de umiditate ridicată (ceață). În timpul aplicării și uscării, a se proteja de ploaie cu ajutorul prelatelor pentru schele.

A nu se amesteca cu alte produse!

Curățarea echipamentului

Uneltele se curăță cu apă, imediat după utilizare.