Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/ Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Provoacă iritarea pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspiraţi praful sau ceaţa. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic. A se depozita sub cheie. Conține: var hidratat, ciment.

Dezafectare

Se reciclează numai sacul gol (fără praf). Resturile de material întărit se evacuează ca deşeuri de construcţie sau demolare.

Date de securitate/ Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fişa cu date de securitate a produsului.

Giscode

ZP1

Suport tehnic

Tel: 0800.800.600

E-mail: tehnic@caparol.ro