Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Poate provoca reacții alergice cutanate. Dacă este necesar consultul unui medic, trebuie să aveți la îndemână recipientul sau eticheta. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu ochii, pielea sau hainele. Purtați mănuși de protecție / protecție pentru ochi. ÎN CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Conține: 1,2-Benzizotiazol-3 (2H) -onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, amestec de 5-cloro-2metil-2Hizotiazol-3-onă [Nr. 247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC No. 220-239-6] (3: 1).
Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni- Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Conținut

Amestec de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2Hizotiazol-3-onă

Dezafectare

Doar ambalajele complet golite de resturi se reciclează. Resturile fluide de material pot fi dezafectate ca reziduuri de materiale adezive omogenizabile cu apă, iar resturile de material întărite ca materiale adezive întărite sau ca gunoi menajer. EAK 080410

Date privind siguranţa / Simboluri de risc la transport:

Vezi fișa de securitate a produsului

Giscode

D1

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi  pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi  suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro