Skip to main content
Navigation überspringen

Regulamentul Oficial al Concurusului “ Promotia Caparol… pe roti – 2014!”

Secţiunea 1. Organizatorul concursului

1.1. Organizatorul concursului “Promoția verii 2014 – Caparol pe roţi” este S.C. DAW BENŢA România S.R.L. (numită în prezentul regulament “DAW BENŢA”), cu sediul central în Sâncraiu de Mureş, Str. Principală nr. 201, judeţul Mureş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş de pe lângă Tribunalul Târgu Mureş cu nr. J26/88/2001, CUI RO13673670.
1.2. Concursul “Promoția Caparol… pe roţi – 2014” (numit în prezentul regulament “Concursul”), se va desfășura în perioada 1 Aprilie – 31 Decembrie 2014, urmând a fi organizat și desfășurat pe întreg teritoriul României.
1.3. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial și legislației aplicabile în România. În conformitate cu prevederile art. 50 din O.G. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața, republicată, Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.caparol.ro, începând cu data de 1 Aprilie 2014 şi până la încheierea concursului.

Secţiunea 2. Aria de desfasurare a concursului

2.1.Concursul “Promoția Caparol… pe roţi – 2014” se desfasoară pe întreg teritoriul României.
2.2. Perioda de desfăşurare a promoţiei: 1 Aprilie – 31 Decembrie 2014.
Extragerile cu premii:
- 20 August 2014 – Tranşa I
    - 20 biciclete DHS
    - 2 scutere Piaggio
- 20 Noiembrie 2014 – Tranşa II
    - 20 biciclete DHS
    - 2 scutere Piaggio
- 20 Februarie 2015 –Tranşa III
    - 20 biciclete DHS
    - 2 scutere Piaggio

Secţiunea 3. Condiţii de participare la Concurs

3.1. Pot participa la Concurs toți membrii Caparol Club. Persoanele care doresc să devină membrii Caparol Club, au posibilitatea să se înscrie în Clubul Caparol, la cerere, şi în perioada desfăşurarii Concursului (în intervalul 1 Aprilie - 31 Decembrie 2014).
3.2. Participarea la acest Concurs implică acceptarea prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament precum şi posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor şi materialelor filmate cu câştigătorii fără nici un fel de plată aferentă.

Secţiunea 4. Mecanismul Campaniei

4.1. Membrii Caparol Club care achiziționează produse aflate în lista prezentată în Anexa 1 a prezentului regulament, reprezentând un target trimestrial în valoare de 8.000 RON + TVA sunt înscriși automat în Concurs.
4.2. Pentru a participa la tragerea la sorți, membrii Caparol Club trebuie să trimită facturile pentru achiziția de produse Caparol la adresa: DAW BENŢA Romania SRL, Sâncraiu de Mureş, str. Principală, nr. 201. DAW BENȚA va verifica valoarea facturilor și va evidenția valoarea produselor care reprezintă obiectul concursului. Toți meșterii care vor acumula achiziții de produse din lista prezentată în Anexa 1, în valoare de minim 8.000 RON + TVA, trimestrial,vor fi automat înscriși la tombola cu premii (Tranşa I,Tranşa II, Tranşa III).
4.3. Înscrierea în concurs. Pentru a participa la concurs meșterul trebuie să facă dovada de membru Caparol Club şi să efectueze achiziţii de produse Caparol descrise in lista din Anexa 1, de valorile exprimate la secţiunea 4.
4.4. Acest concurs funcționeaza în paralel cu mecanismul principal de acordare a premiilor trimestriale Caparol Club.

Secţiunea 5. Premiile şi acordarea acestora

5.1. Premiile campaniei sunt:
- 60 biciclete DHS personalizate Caparol
- 6 scutere Piaggio personalizate Caparol
5.2.Premiile vor fi acordate astfel:
Tranșa I:
- 20 biciclete
- 2 scutere
La finalul trimestrului II/ 2014, respectiv în cursul lunii iulie 2014, se vor centraliza dovezile de achiziţie primite până la data de 30 iunie 2014 și se vor valida participanții la tombolă. Prin extragerea electronică din baza de date (care va avea loc în data de 20 august 2014), conținând toți participanții înscriși și validați se vor desemna câștigătorii Tranșei I. Aceştia vor fi anunţaţi şi vor intra în posesia premiilor conform secţiunii 6 şi 7 a prezentului regulament.
Tranșa II:
- 20 biciclete
- 2 scutere
La finalul trimestrului III/ 2014, respectiv in luna octombrie 2014, se vor centraliza dovezile de achiziție primite până la data de 30 septembrie 2014 și se vor valida participanții la tombolă. Prin extragerea electronică din baza de date (care va avea loc în data de 20 noiembrie 2014), conţinând toți participanții înscriși și validați se vor desemna câștigătorii Tranșei II. Aceştia vor fi anunţaţi şi vor intra în posesia premiilor conform secţiunii 6 şi 7 a prezentului regulament.
Tranșa III:
- 20 biciclete
- 2 scutere
La inceputul trimestrului I/ 2015, respectiv in luna ianuarie 2015, se vor centraliza dovezile de achiziție primite până la data de 31 decembrie 2014 și se vor valida participanții la tombolă. Prin extragerea electronică din baza de date (care va avea loc în data de 20 februarie 2015), conţinând
toți participanții înscriși și validați se vor desemna câștigătorii Tranșei III. Aceştia vor fi anunţaţi şi vor intra în posesia premiilor conform secţiunii 6 şi 7 a prezentului regulament.

Secţiunea 6. Notificarea premiilor

6.1.Fiecare câștigător va fi anunțat telefonic cu privire la premiul câștigat în maxim 7 zile calendaristice de la extragere. Premiile se acordă prin tragere la sorți din totalul înscrierilor înregistrate și validate până la 30 iunie 2014, 30 septembrie 2014, respectiv 31 decembrie 2014.
6.2.Premiile dobândite în urma extragerii la sorţi din cadrul Concursului nu se pot transfera unei alte persoane de către DAW BENȚA şi nu pot fi transformate în bani. Fiecare participant poate câștiga un singur premiu în fiecare din cele 3 tranşe.

Secţiunea 7. Predarea premiilor

7.1. Potențialii câștigători, vor fi contactaţi de DAW BENŢA pentru a-şi ridica premiul printr-un apel telefonic. În cazul în care potențialii câștigători nu raspund la telefon, aceştia vor fi apelati de 3 ori în ziua respectivă, precum și de 3 ori în ziua următoare, dupa care premiul pe care l-a câștigat va fi trimis la destinație prin intermediul reprezentantului Caparol din zonă.
7.2. DAW BENŢA va suporta o singură dată cheltuielile de transmitere a premiului, în condiţiile în care din vina sa sau a partenerilor a apărut o greşeală în expedierea premiului.
7.3.Premiile vor fi predate pe baza unui Proces Verbal de predare primire care va conţine datele personale ale beneficiarului şi o copie după buletin.

Secţiunea 8. Taxe şi impozite

8.1. DAW BENŢA se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind impozitul pe venit. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

Secţiunea 9. Soluţionarea litigiilor

9.1. În cazul unor potenţiale litigii apărute între DAW BENŢA şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Secţiunea 10. Prelucrarea datelor personale

10.1. În conformitate cu legislaţia aplicabilă, DAW BENŢA are obligaţia să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestei Campanii. Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Campaniei şi îşi exprimă acordul ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a DAW BENŢA. Prin înscrierea în Clubul Caparol și achiziția de produse Caparol, membrii Caparol Club iși exprimă acordul față de prevederile prezentului regulament. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi.
10.2. Prin prezentul Regulament, DAW BENŢA se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, DAW BENŢA, se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezenta Campanie şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislaţiei în vigoare. De asemenea, la cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa companiei DAW BENŢA, Str. Principală nr. 201, Sâncraiu de Mureş, Judeţul Mureş, România, Compania se obligă:
- să confirme, în mod gratuit solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, pentru o
solicitare pe an;
- să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
- să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
- să respecte normele legale privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Participanţii la Campanie în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14), dreptul de opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).
10.3. Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii, scopuri statistice, promoţionale, de informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă sau alte mijloace de comunicare) cu privire la acţiunile „Clubului Caparol” sau cu privire la alte acţiuni ale DAW BENȚA ce se vor desfăşura în viitor. Compania S.C. DAW BENŢA România S.R.L. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

Secţiunea 11. Regulamentul Oficial al concursului

11.1.Regulamentul Oficial al acestui concurs este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata lui, pe site-ul www.caparol.ro. Tabel produse participante - Promo Caparol pe roţi 2014<< Înapoi