Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, paragraf 3.

Pregătirea suprafeței suport

Suprafețe minerale cu strat de sinter, cu suprafețe făinoase sau care se şterg:
Se curăţă mecanic sau se tratează în mod corespunzător cu Histolith Fluat şi apoi se spală cu apă.

Tencuielile noi din grupele de mortare PI, PII şi PIII / rezistența la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1 N/mm2:
Tencuielile solide, normal absorbante se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu Sylitol® RapidGrund 111. După uscare, reparațiile tencuielilor se tratează cu Histolith Fluat și apoi se spală cu apă.

Tencuieli de ipsos din grupa de mortar PIV/ rezistența la compresiune conform DIN EN 13279 S2 de minim 2 N/mm2:
Pe tencuielile solide: se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG. Tencuielile de ipsos moi se consolidează cu Dupa-Putzfestiger. Tencuielile de ipsos cu strat de sinter se şlefuiesc și se desprăfuiesc iar apoi se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger. După o bună uscare, în ambele cazuri de aplică un strat intermediar cu HaftGrund EG.

Tencuială de argilă:
Se curăță suprafețele ce urmează a fi vopsite și se aplică un strat de grund cu Sylitol® RapidGrund 111. Realizați o suprafață de testare și verificați dacă apar decolorări/pătări maronii.

Plăci de ipsos (plăci de ghips-carton):
Se șlefuiesc urmele rezultate la şpăcluire. Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG. Reparațiile/suprafețele moi din glet de ipsos se consolidează mai întâi cu Dupa-Putzfestiger. Pe plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund cu AquaSperrgrund fein şi un strat intermediar cu HaftGrund EG (vezi fișa BFS nr. 12).

Plăci de construcții din ipsos:
Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG.

Beton:
Îndepărtați orice reziduuri de soluție de decofrare. Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG.

Zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip:
Eflorescenţele de sare se perie uscat.

Zidărie de cărămidă aparentă:
Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG.

Finisaje portante de var, ciment sau vopsele silicatice:
Pe suprafețele puternic absorbante se aplică un strat de grund cu Sylitol® RapidGrund 111.

Finisaje portante de tencuieli pe bază de rășini sintetice și vopsele de dispersie mate:
Suprafețele mate, uniform absorbante, pot fi vopsite fără aplicarea prealabilă a unui grund. Pentru egalizarea suprafețelor puternic absorbante este necesară aplicarea unui strat de grund cu HaftGrund EG. Pe vopselele vechi cu grad de luciu între mat-mătăsos și lucios se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG pentru a optimiza aderența și pentru a evita fisurile fine de suprafață.

Finisaje fără capacitate portantă:
Se îndepărtează vopsitoriile fără capacitate portantă de lacuri, vopsele pe bază de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice. Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG. Straturile de vopsea minerală fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic. Se aplică un strat de grund cu Sylitol® RapidGrund 111.

Suprafețe cu vopsea pe bază de clei:
Se îndepărtează complet prin spălare. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger şi un strat intermediar cu HaftGrund EG.

Tapete cu inserții de așchii de lemn, nevopsite:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tapetele în relief sau embosate din hârtie este necesară realizarea unei suprafețe de testare.

Tapete din fibră de sticlă Capaver:
Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG.

Tapete neaderente:
Se îndepărtează complet. Se șlefuiește sau se spală restul de maculatură şi adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger și un strat intermediar cu HaftGrund EG.

Suprafețe afectate de mucegai:
Mucegaiul se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox și se lasă să se usuce bine. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel fein sau Caparol-Füllspachtel P conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG. Pe reparațiile efectuate cu glet de ipsos se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos <0,5 mm: La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maler&Lackierer (Zugrav&Aplicator de lacuri) nr. 2-9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății.

Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless.

Aplicare Airless:

Diluție

max 5% cu apă

Aparate Airless

Presiune la pulverizare

150-180 bar

Unghi de pulverizare

40° - 50°

Dimensiunea duzei în inci

0,025"

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

cca. 0,31 mm

Sisteme cu role alimentate intern

Presiune la pulverizare

80 - 120 bar

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

cca. 0,31 mm

Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Atenție: La aplicarea prin pulverizare, vopselele silicatice trebuie întotdeauna amestecate bine și strecurate cu atenție înainte de folosire. Datorită materiilor prime ce conțin cuarț este de așteptat un grad mai mare de uzură a pieselor. Este întotdeauna recomandată prelucrarea ușoară cu rola a stratului încă umed de vopsea. Acest lucru are ca rezultat un aspect uniform al suprafeței. În cazul întreruperilor de lucru, dispozitivul se lasă în vopsea, recipientul se acoperă de ex. cu o folie iar pistolul și duza se va ține sub apă.

Instrucțiuni de aplicare

Se aplică un strat bogat, uniform de Sylitol® Bio-Innenfarbe, nediluat sau diluat cu max. 5% apă. Pe suprafețele în culori contrastante se va aplica în prealabilă un strat de grund cu Sylitol® Bio-Innenfarbe, diluat cu 5% apă. Pe suprafețele puternic sau neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG.

Consum

Cca. 140 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:
+ 8°C pentru strat suport şi aer.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile.
Temperaturile scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Indicații

Pentru a-și păstra proprietățile speciale, Sylitol® Bio-Innenfarbe nu se amestecă cu alte produse.
În funcție de culoare, prin adaosul de pigmenți se poate depăși valoarea maximă de 5% de materie organică din vopsea, valoare maximă precizată în standardul german VOB/C, DIN 18363 par. 2.4.1.
Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud pe ud.
Nu se aplică pe lacuri, suporturi cu eflorescențe de sare, materiale sintetice/plastic şi lemn.
Nuanțarea poate duce la o suprafață cu un aspect neuniform a culorii (așa-numitul „efect de înnorare”) după uscarea în profunzime a vopselei. Acest lucru este tipic materialului și nu poate fi întotdeauna evitat.
Tensiunile mecanice (zgârierea) pe suprafețele vopsite în nuanţe închise pot produce dungi de o culoare mai deschisă. Pentru suprafeţele în nuanţe intens şi puternic solicitate mecanic, recomandăm utilizarea vopselei PremiumColor.
Pe suprafețele netede cu iluminare nefavorabilă (lumină tangențială), recomandăm utilizarea produsului CapaSilan.
La aplicarea prin pulverizare cu aparate Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară.
Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și prin urmare sunt inevitabile (fișa BFS nr. 25). Pe gleturile ce conțin ipsos pot apărea pete de culoare. O aplicare pe întreaga suprafață a unui strat intermediar cu HaftGrund EG reduce acest risc.

Măsuri de protejare / acoperire:
Acoperiți cu atenție zonele din jurul suprafeței de vopsit, în special sticla, ceramica, suprafețele lăcuite, clincherul, pietrele naturale, metalul și lemnul natural sau lazurat. Stropii de vopsea se vor spăla imediat cu multă apă.