Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Domeniu de aplicare

CapaFresh este o vopsea pe bază de dispersii acrilice, de un alb intens, pentru zugrăveli interioare ale pereţilor şi tavanelor. Vopsea mată, diluabilă cu apă, fără solvenţi, ecologică, cu miros slab şi extrem de economică.

Proprietăți

 •  fără solvenţi; diluabilă cu apă.
 •  capacitate de difuzie foarte bună .
 •  Valoare sd < 0,1 m.
 •  ecologică şi cu miros slab.
 •  prelucrare uşoară.

Baza materialului

Dispersie sintetică conform DIN 55945. 

Ambalaj/Capacitate recipient 

9 lt.,15 lt., 28 lt.

Culoare

Alb.

Se poate nuanța manual cu coloranți CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor) sau AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare.

La comandarea vopselei în cantităţi mai mari de 100 lt. din aceeași culoare, produsul poate fi livrat, la cerere, gata nuanțat în fabrică. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanţare, verificaţi exactitatea colorării înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de şarjă/colorate identic.

Grad de luciu

Mat (conform DIN EN 13 300)

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 13 300: Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.
 •   Uzură prin frecare umedă: Clasa 5
 •   Raportul de contrast: Capacitate de acoperire clasa 4, în condiţiile unei rentabilităţi de 7 m2/lt. respectiv 130 ml/m2
 •   Granulaţia maximă fină (< 100 μm)
 •   Densitate: 1,55 g/cm3

Utilizare conform Info tehnic nr.606/Definiția domenilor de aplicare

Inteior 1

Interior 2

Interior 3

Exterior 1

Exterior 2

+

+

-

-

-

(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat

  

Domeniu de aplicare

CapaFresh este o vopsea pe bază de dispersii acrilice, de un alb intens, pentru zugrăveli interioare ale pereţilor şi tavanelor. Vopsea mată, diluabilă cu apă, fără solvenţi, ecologică, cu miros slab şi extrem de economică.

Proprietăți

 •  fără solvenţi; diluabilă cu apă.
 •  capacitate de difuzie foarte bună .
 •  Valoare sd < 0,1 m.
 •  ecologică şi cu miros slab.
 •  prelucrare uşoară.

Baza materialului

Dispersie sintetică conform DIN 55945. 

Ambalaj/Capacitate recipient 

9 lt.,15 lt., 28 lt.

Culoare

Alb.

Se poate nuanța manual cu coloranți CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor) sau AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare.

La comandarea vopselei în cantităţi mai mari de 100 lt. din aceeași culoare, produsul poate fi livrat, la cerere, gata nuanțat în fabrică. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanţare, verificaţi exactitatea colorării înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de şarjă/colorate identic.

Grad de luciu

Mat (conform DIN EN 13 300)

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 13 300: Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.
 •   Uzură prin frecare umedă: Clasa 5
 •   Raportul de contrast: Capacitate de acoperire clasa 4, în condiţiile unei rentabilităţi de 7 m2/lt. respectiv 130 ml/m2
 •   Granulaţia maximă fină (< 100 μm)
 •   Densitate: 1,55 g/cm3

Utilizare conform Info tehnic nr.606/Definiția domenilor de aplicare

Inteior 1

Interior 2

Interior 3

Exterior 1

Exterior 2

+

+

-

-

-

(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat