Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificări

  • Certificat TUV NORD – vopsea potrivită persoanelor alergice.
  • Utilizarea în condiții de siguranță pentru spaţiile interioare a fost evaluată de către institutul Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) iar produsul a primit marcajul de calitate TÜV „testat pentru substanţe nocive “. Certificatul este disponibil pe pagina noastră de internet
  • Testarea rezistenței la dezinfectanți realizată la institutul RMI (Dr. Robert-Murjahn-Institut)
  • REDcert2 – Produs care economisește materii prime fosile prin utilizarea materiilor prime regenerabile în procesul/fluxul valoric de producție.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Nu inspirați spray-ul. A se utiliza un filtru combinat A2/P2. A se utiliza numai în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu multă apă. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Curățați uneltele cu apă și săpun imediat după utilizare.

Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Pentru mai multe detalii: vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. 

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Giscode

BSW10

Compoziție

Rășină poliacrilică, silicat de potasiu, dioxid de titan, silicați, pigmenți/materiale de umplutură mineral(i)e, carbonat de calciu, apă, aditivi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro