Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate. La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3. Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650  „Straturi suport și pregătirea lor”.

Pregătirea suprafeței

Suprafețe exterioare:

Tencuieli din clasele CS II în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de min. 2,5 N/mm2:
Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungați. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli minerale vechi:
Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Tencuielile minerale ușoare cu o rezistență la compresiune de până la 2,5 N/mm2 se vor acoperi cu produse din gama Sylitol® sau pe bază de rășini siliconice.

Beton fără solicitări în conformitate cu EN 1504-2:

Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. 
Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund din Amphibolin diluat cu maxim 5% apă.
Suprafețele puternic absorbante, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund.
Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de fibrociment fără fibre de azbest:
Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650  „Straturi suport și pregătirea lor”.
Plăcilor expuse integral li se tratează inclusiv partea posterioară și canturile. Plăcile de fibrociment noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer pentru evitarea apariției eflorescențelor de var.

Plăci de fibrociment cu fibre de azbest:

A se vedea instrucțiunile din fișa BFS nr. 14. Pentru plăcile de azbociment respectați TRGS 519 (Germania).

Plăci aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment:
Datorită alcalinității puternice a plăcilor aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment, pentru evitarea apariției eflorescențelor de calcar trebuie aplicat un strat de grund cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Suprafețe portante cu vopsele de dispersie, vopsele de dispersie silicatică sau vopsele siliconice:
Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale în domeniu. Verificați stratul suport conform fișei BFS nr. 20.

Vopsitoriile vechi cu următoarele proprietăți:
Ușor absorbante, solide, uscate, portante:
vezi secțiunea Compoziția straturilor.
Absorbție moderată: CapaGrund Universal diluat cu max. 3% apă.
Puternic absorbante: Se aplică un stat de grund cu Caparol OptiSilan TiefGrund nediluat.

Suprafețe cretoase sau făinoase (și suprafețe cu încărcare cu apă în conformitate cu fișa BFS nr. 20, B.13 “Rezistența suprafețelor, suprafețe cretoase”):
Se aplică un stat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe lucioase și impermeabile la apă (hidrofobe):
Se șlefuiesc mecanic. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal.
În cazul în care, după șlefuire sau tratare chimică, suprafața continuă să fie impermeabilă la apă se recomandă aplicarea unui strat de grund cu Dupa-HaftGrund.

Suprafețe portante de dispersii vechi plasto-elastice, de ex. suprafețe vechi de Cap-elast:
Vopselele murdare sau cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune, manual sau prin alte metode corespunzătoare, respectând reglementările legale în domeniu. Suprafața se lasă să se usuce bine. La vopsirea unor asemenea suprafețe se va folosi exclusiv Amphibolin/Amphibolin-W în culoarea albă sau în culori deschise și medii ca intensitate, cu un grad de luminozitate > 60% 

Tencuieli portante pe bază de dispersie:
Tencuiala veche se curăță prin metode adecvate. La curățarea umedă se respectă reglementările legale în domeniu, suprafețele se vor lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin, diluat cu maxim 5% apă.

Suprafețe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice:
Se îndepărtează complet prin metode adecvate, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă fierbinte sub presiune în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin, diluat cu maxim 5% apă. Pe suprafețele nisipoase și puternic absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Zugrăveli minerale fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire sau cu jeturi de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Suprafața se va lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Lemn instabil dimensional, nevopsit:
Se îndepărtează depunerile și petele de rășină de pe lemnul nou. Lemnul tropical bogat în grăsimi se spală cu diluant nitro. Se îndepărtează straturile afectate de intemperii de pe lemnul vechi și se vopsește doar lemnul sănătos, cu o umiditate de max. 12% pentru foioase și de max. 15% pentru rășinoase. Se aplică un strat de grund cu Capacryl Holz SchutzGrund. Pentru lemnul ce prezintă tendințe de colorare, este necesară aplicarea unui strat intermediar de Capacryl Holz-IsoGrund.

Suprafețe zincate:
Suprafața se curăță în conformitate cu fișa BFS nr. 5. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin/Amphibolin-W diluat cu maxim 5% apă. Datorită umidității, pe suprafețele zincate acoperite cu vopsele colorate pot apărea eflorescențe albe. Acestea se șterg uscat și apoi se aplică un strat suplimentar de Amphibolin.

PVC dur:
Se curăță și se șlefuiește. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin diluat cu maxim 5% apă. A se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 22.

Suprafețe Coil-Coating:
Se curăță cu o soluție amoniacală. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin. Atenție: Nu se pot vopsi suprafețele Coil-Coating ce conțin silicon. Din moment ce acestea nu pot fi identificate la șantier, se va testa întotdeauna aderența prin aplicarea unei mostre urmată de test de aderență. A se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 20.

Suprafețe murdărite de gaze industriale sau de funingine:
Se acoperă cu vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Suprafețe afectate de fungi sau alge:
Mucegaiul sau algele se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale în domeniu. Suprafețele se tratează cu Capatox. Suporturile absorbante se grunduiesc cu FungiGrund. După uscarea în profunzime, se folosește ca finisaj vopseaua Amphibolin-W.

Suprafețe de beton sau tencuieli cu fisuri:
În funcție de clasa în care se încadrează fisurile, se finisează cu FibroSil, PermaSilan sau sistemul Cap-elast.

Suprafețe cu eflorescențe de sare:

Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pentru acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu ne putem asuma nici o garanție cu privire la aderența zugrăvelii respectiv la blocarea sărurilor.

Defecte:
Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Suprafețe interioare:
Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund.

Tencuieli în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de min. 1,5 N/mm2:

Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund.

Ghips și tencuieli pe bază de ghips cu rezistența minimă la compresiune de 2 N/mm2 conform DIN EN 13279:
Se șlefuiește tencuiala pe bază de ghips cu strat de sinter, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund.

Plăci de construcții din ghips:
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund.

Plăci de ghips (plăci de ghips-carton):
Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de ghips (șpăcluite cu materiale pe bază de ghips) se consolidează cu Dupa-Putzfestiger. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu AquaSperrgrund. A se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 12.

Notă cu privire la șpăcluirile Q2/Q3 / straturi de ghips cu grosimi < 0,5 mm:
În cazul maselor de șpaclu cu conținut de ghips și cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3 se recomandă aplicarea unui grund transparent pe bază de apă. În acest caz facem referire la Fișa Nr. 2-9/2020 Maler&Lackierer (Germania) “Probleme de aderență a acoperirilor pe plăci de ghips-carton șpăcluite” a Bundesverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz și Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (Germania). Alternativ la șpăcluirile Q3 cu conținut de ghips, s-au dovedit eficiente șpăcluirile cu produse sub formă de pastă.

Beton:
Se elimină eventualele resturi de uleiuri pentru decofrare, precum și substanțele făinoase și nisipoase. Detalii pentru finisare găsiți la secțiunea Compoziția straturilor.

Zidărie din cărămidă aparentă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Acoperiri portante:
Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente.

Acoperiri fără capacitate portantă:
Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Suprafețele netede, slab absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:
Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe afectate de mucegai:
Mucegaiul se înlătură prin curățare umedă. Suprafețele se tratează cu Capatox. Suporturile absorbante se grunduiesc cu FungiGrund. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Indeko-W, Malerit-W sau Fungitex-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:
Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de soluții de curățare casnice și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu AquaSperrgrund. Pe suprafețele puternic murdărite stratul final va fi realizat cu produsul Aqua-inn No 1.

Lemn și materiale lemnoase:
Se aplică un strat de grund cu Amphibolin nediluat. Pentru lemnul ce prezintă tendințe de colorare, este necesară aplicarea unui strat intermediar de Capacryl Holz-IsoGrund.

Mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz

Mod de aplicare

Amphibolin se aplică cu pensula, rola sau aparate de pulverizat corespunzător.
Aplicare Airless:

Airless cu mebrană sau piston

Presiune de pulverizare

150 - 180 bar

Dimensiunea duzei în Inch

0,017” - 0,021”

Unghi de pulverizare

50°

Filtru pistol cu dimensiunea ochilor

0,031 mm

Diluare

cu 5 % apă

Aparat Nespri*

Dimensiunea duzei în Inch

0,016” - 0,019”

duză dublă

Presiune de pulverizare

predefinită

* Utilizarea vopselei Amphibolin cu aparate tip Nespri este posibilă, dar nu fără ceață la pulverizare!
La aplicarea cu aparate Airless, produsul se omogenizează bine și se filtrează.

Compoziția straturilor

Strat de grund sau strat intermediar:
Se aplică Amphibolin diluat cu max. 5% apă.

Strat final:
Se aplică Amphibolin nediluat sau diluat cu max. 5% apă. Pe suprafețele rugoase se aplică stratul de grund sau stratul intermediar și stratul final diluat cu max. 5% apă, bine prelucrat.

Consum

Cca 120 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare:
Temperatură material, aer și suport: Min. + 5°C până la max. + 30°C.

Timp de uscare

Timpii de uscare între straturile de vopsea:
La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4 - 6 ore, după 24 ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca 3 zile. Temperaturile reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Imediat după utilizare, cu apă.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

Pe suprafețe exterioare rugoase, structurate, recomandăm din motive de aspect folosirea vopselelor mate pentru exterior AmphiSilan, Muresko, AmphiSil sau Sylitol® NQG.

Pe fațadele unde se întâlnesc condiții climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influență atmosferică ridicată, există un risc mai mare de apariție a fungilor și a algelor. Recomandăm pentru aceste suprafețe folosirea produselor noastre speciale ThermoSan NQG, Amphibolin-W sau Duparol-W. Aceste produse conțin substanțe active ce întârzie temporar dezvoltarea fungilor și a algelor.

În anumite situații este necesară utilizarea grundurilor pe bază de solvent din motive tehnice. În acest caz la interior se va utiliza numai produsul Dupa-Putzfestiger, fără conținut de substanțe aromatice.

Pe fațadele unde se întâlnesc condiții climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influență atmosferică ridicată există un risc mai mare de apariție a algelor și a ciupercilor. Recomandăm pentru aceste suprafețe folosirea produselor speciale cum ar fi de ex. Amphibolin-W, ThermoSan NQG sau Duparol-W. Aceste produse conțin substanțe active ce întârzie apariția algelor și a ciupercilor.

În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceață) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere ușor lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează de la sine cu apă din abundență de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ prin aceste urme. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri. Vizibilitatea urmelor de reparații efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25). Utilizarea substanțelor de dezinfecție pe bază de fenol poate provoca colorarea suprafețelor în galben.