Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, portante, uscate,  să nu conțină substanțe care duc la pierderea aderenței.

Pregătirea suprafeței

Tencuielile de mortar din grupele PII și PIII:
Tencuielile noi se lasă neprelucrate 3-4 săptămâni pentru uscare. Porțiunile corectate trebuie să fie bine legate și uscate.
Tencuielile poroase, absorbante și puțin nisipoase, se grunduiesc cu Caparol OptiGrund ELF, după care se aplică un strat de Caparol Putzgrund.
Tencuielile nisipoase și făinoase se grunduiesc cu Dupa-grund, după care se aplica un strat de Caparol Putzgrund.

Beton:
Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau mortar, se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune. Suprafețele foarte poroase, puțin nisipoase, respectiv suprafețele absorbante, se grunduiesc cu Caparol OptiGrund ELF, respectiv CapaSol LF Konzentrat, după care se aplica un strat de Caparol Putzgrund.
Suprafețele nisipoase se grunduiesc cu Dupa-grund, după care se aplica un strat de Caparol Putzgrund.

Suprafețele acoperite cu dispersii în stare bună:
Straturile de vopsea mată, puțin absorbante, se prelucrează direct. Vopselele murdare sau cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune.
În cazul folosirii altor metode de curățire (spălare; periere) se grunduiește cu Dupa-grund, diluat cu circa 20% alcool distilat.

Lacurile, vopselele în dispersie sau tencuielile pe bază de rășini sintetice deteriorate:
Se îndepărtează complet, prin diverse metode: mecanice sau prin periere și curățire, apoi cu jeturi fierbinți de apă suportul se lasă să se usuce bine.
Suprafețele absorbante, poroase și nisipoase se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. respectiv CapaSol L.F.

Zugrăvelile minerale deteriorate:
Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire sau prin alte metode. În cazul curățirii umede suprafețele se vor lăsa să se usuce bine. Se grunduiește cu Caparol Tiefgrund TB.

Suprafețele murdărite de gaze industriale sau funingine:
Se curăță cu jeturi de apă. Se grunduiesc în funcție de tipul și caracteristicile suportului.

Suprafețele atacate de mucegai, mușchi sau alge:
Mucegaiul, mușchii sau algele se curăță mecanic sau cu jeturi de apă.
Suprafețele se spală apoi cu Capatox respectiv FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcție de structura și tipul substratului.

Suprafețele de beton sau tencuială fisurate:
Se acoperă cu Cap-elast.

Suprafețele cu eflorescențe de sare:
Eflorescențele de sare uscate se înlătură prin periere. Se grunduiește cu Dupa-grund, după care se aplica un strat de Caparol Putzgrund.
La acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu poate fi acordată nici o garanție pentru rezistența îndelungată a finisajului, respectiv dispariția acestora.

Mici suprafețe defectuoase:
După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel și, se aplică ulterior un strat de grund cu Caparol Putzgrund.

Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de substanțe de separare, să nu se descompună, să fie uscate și să nu conțină substanțe care duc la pierderea aderenței. Tencuielile noi se vor lăsa să se usuce timp de 3-4 săptămâni. La aplicarea în cadrul sistemului te termoizolație Capatect stratul de armare trebuie sa fie bine întărit și uscat.

Pregătirea materialului

Caparol Buntsteinputz și Caparol Buntsteinputz fein sunt gata preparate pentru aplicare și trebuie doar ușor omogenizate. În cazul temperaturilor ridicate este posibilă o ajustare a consistenței prin adăugarea de puțină apă.

Mod de aplicare

Caparol Buntsteinputz și Caparol Buntsteinputz fein se aplică cu fierul de glet, la grosimea granulei și se netezește ud pe ud într-o singură direcție.

Pentru a se evita apariția ”îmbinărilor” se vor aloca un număr suficient de muncitori corespunzător mărimii obiectivului pentru ca materialul să fie aplicat pe toată suprafața ud pe ud. Se va lucra întotdeauna suprafețele în întregime, fără întrerupere.
Sunt valabile instrucțiunile generale de aplicare a tencuielilor structurabile Caparol.

Instructiuni de aplicare

Grunduire:
Caparol Buntsteinputz și Caparol Buntsteinputz fein  necesită întotdeauna o grunduire prealabilă. Suprafața se grunduiește cu Capatect Putzgrund, dacă e posibil nediluat, într-o culoare asemănătoare cu cea a stratului final, aplicându-se cu rola. Grundul se lasă să se usuce în profunzime.

Datorită utilizării agregatelor naturale pot apărea mici diferențe de culoare.  De aceea, pe  suprafețe alăturate se va aplica doar material aparținând aceleiași șarje de producție iar materialele care provin din șarje diferite se vor amesteca între ele.

Pe perioada uscării materialului, suprafața se va proteja împotriva ploii și a razelor solare directe. Caparol Buntsteinputz nu este destinat suprafețelor orizontale.

Consumul

Capatect Putzgrund:
cca. 220 g/m2
Caparol Buntsteinputz:
cca. 5,5 kg /m2
Caparol Buntsteinputz fein:
cca. 3,5 kg /m2

Acestea valori sunt orientative, neluându-se în considerare pierderile de material la aplicare. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe. De asemenea, trebuie luate în considerare variații ale acestor consumuri datorită caracteristicile stratului suport și a condițiilor de aplicare.

Temperatura minimă de lucru

A nu se aplica la o temperatură sub +5 °C (mediu, material, strat suport), sau sub acțiunea directă a razelor solare, în condiții de vânt foarte puternic, ploaie fără a se lua măsuri preventive, umiditate ridicată a aerului, ceață. Aceste condiții trebuie să persiste cel puțin încă 2 zile după aplicare. Atenție la înghețul din timpul nopții.

Timp de uscare

La +20oC și 65% umiditatea relativă a aerului, Caparol Buntsteinputz și Caparol Buntsteinputz fein este uscat după aproximativ 24 ore. Uscat în profunzime și posibilitatea aplicării unui nou material după 2-3 zile.

Curăţarea instrumentelor de lucru

Se curăță imediat după utilizare, cu multă apă.