Aplicare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie solide, curate, uscate și fără substanţe de separare. În Germania: Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Pe straturi suport instabile Calcino Decor tinde sa formeze fisuri după uscare/întărire. Din acest motiv suprafețele trebuie stabilizate prin măsuri adecvate.

Tencuielile din grupele de mortare PI, P II şi P III:

Tencuielile tari şi cu absorbţie normală nu necesita o prelucrare prealabilă. Pe tencuielile absorbante şi uşor nisipoase se aplică un grund cu Caparol OptiGrund ELF sau CapaSol LF. Pe tencuielile puternic absorbante şi nisipoase se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Ghips şi tencuielile pe bază de ghips din grupa de mortare P IV :

Tencuiala pe bază de gips cu strat de sinter se șlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Plăcile de construcții din ghips: 

Grunduiți plăcile absorbante cu OptiGrund E.L.F. sau Caparol Tiefgrund TB.

Plăcile de ghips-carton: 

Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele șpăcluite cu materiale pe bază de gips se consolidează cu CapaSol LF. Suprafețele cu absorbție puternică se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Pe plăcile cu substanțe colorate, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol-Filtergrund grob. Consultați fișa BFS nr. 12, partea 2. 

Acoperirea cu Calcino Decor necesită o dublă aplicare pentru a exclude în mare măsură crăparea în zonele comune ale panoului și la îmbinările de conectare. Îmbinările trebuie să fie închise, astfel încât să se garanteze o acoperire permanentă a fisurilor.

Beton: 

Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum și substanțele făinoase, nisipoase.

Acoperiri existente cu capacitate portantă:

Straturile anterioare de vopsea mate şi uşor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi de lac sau cele lucioase se şlefuiesc mat, după care se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.

Acoperiri existente fără capacitate portantă: 

Se îndepărtează suprafețele de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice fără capacitate portantă Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase, respectiv absorbante se aplică un strat de grund cu Opti-Grund E.L.F. sau CapaSol LF. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. 

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală bine suprafaţa şi se aplică un grund de profunzime Caparol-Tiefgrund TB sau  AmphiSilan-Putzfestiger.

Tapete neaderente cu inserții de așchii de lemn de tip rugos, în relief sau din hârtie imprimată:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţele pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:

Petele de nicotină, precum şi petele de funingine sau grăsime, se spală cu apă cu adaos de detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăţă uscat prin periere. Se aplică un strat de grund de izolare cu Caparol-Filtergrund grob (respectați Fişa tehnică nr. 845).

Lemn şi materiale lemnoase: 

Substraturile din lemn și panourile din lemn nu sunt potrivite pentru a fi acoperite cu Calcino Decor din cauza instabilitații lor dimensionale (umflare și micșorare). 

Suprafeţe cu mici defecte:

După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, micile defecte se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Tehnică de șpaclu pe bază de var fără înveliș existent de ceară:

Tencuiala cu strat de sinter se șlefuiește și se curăță foarte bine de praf. Ulterior se acoperă cu Putzgrund.

Tehnică de șpaclu pe bază de var cu înveliș existent de ceară:

Vă rugăm contactați departamentul tehnic. 

Notă:

Acoperirea cu Calcino Decor necesită o pregătire atentă și durabilă a suprafeței. În scopul eliminării fisurilor în zonele de îmbinare și de conectare a îmbinărilor, aceste îmbinări trebuie făcute astfel încât să garanteze o acoperire permanentă a fisurilor.

Mod de aplicare

Pentru substraturile inegale și structurate este necesară nivelarea acestora cu Akkordspachtel fein sau mittel. Pentru fisurile existente în tencuială, se recomandă încorporarea unui tapet tehnic de armare în masa de șpaclu Akkordspachtel. 

Fisurile dinamice pot fi rezultatul unor mișcări extreme. Din acest motiv este imposibilă armarea vizibilă și durabilă a acestora prin mijloace tehnice de vopsire. După uscarea completă a stratului de bază, Calcino Decor poate fi utilizat imediat. Până la obținerea suprafeței optice finale sunt necesare 3 faze de lucru, care constau în câteva etape:  

Recomandări speciale:

• Benzile din metal folosite pentru protecția colturilor, reprezintă o problemă deoarece acestea pot duce la apariția de porțiuni pătate sau de urme vizibile de coroziune în tehnica finală de netezire.

• Dacă în recipient, la suprafața materialului se separă fluid, acesta se va agita ușor cu un mixer cu turații reduse. Nu se scuge!

• Uneltele se păstrează în permanență curate;

Curățați găleata în mod regulat de orice acumulări de material uscat care ar putea ajunge în produs și mai apoi pe suprafața de lucru.

Pe durata pauzelor, acoperiți întotdeauna cu o folie suprafața materialului

• Calcino Decor, Calcino Color și Iumprägnierpaste nu se diluează în nici un fel.

• Pentru etapa 2 și 3 de lucru, colorați materialul cu cel puțin 3 zile înainte de prelucrare!

• Cantitatea de pastă colorantă necesară, se amestecă nediluată în ambalajul original de Calcino Decor. Pasta de colorare se amestecă în produs cu un mixer cu turații reduse și fără muchii ascuțite. Amestecul obținut se transferă într-un recipient gol și curat și se amestecă din nou pentru scurt timp în scopul de a obține o distribuire uniformă a pigmentului.
Materialul colorat nu se mai amestecă și nici nu se mai diluează după cele 3 zile de la pigmentare. 

Strat intermediar:
După fiecare eventuală pregătire de suprafață, întotdeauna se va aplica un strat intermediar de Putzgrund.

Faza de lucru 1:

Peste suprafața pe care s-a aplicat Putzgrund, aplicați cu gletiera, pe toată aria, un strat de Calcino Decor alb. Această cantitate de material (aproximativ 1000 g/m²), va trebui aplicată pe suprafață la grosinea granulei. Gletiera nu trebuie să zgârie suprafața. În acest caz vă recomandăm folosirea unei gletiere de dimensiune medie (240 mm x 100 mm). Acest produs mineral se aplică nediluat, la consistența din momentul livrării. Această primă aplicare necesită un timp de uscare de cel puțin 24 de ore, pentru a evita exfolierea acestuia în următoarele operațiuni. La temperaturi scăzute și umiditate crescută, timpii de uscare vor crește corespunzător. Pentru aplicare sunt recomandate mișcările scurte din gletieră și nu acoperirea de porțiuni mari din suprafață. Nu în ultimul rând, evitați suprapunerile de material (umele de gletieră) rezultate în urma aplicării.

În această fază, ca și în cele care urmează, evitați șlefuirea, pentru că, pe de o parte, e necesară o anumită grosime a stratului pentru obținerea aspectului de marmură, iar pe alta parte se produce un praf foarte fin, care poate conduce la probleme de aderență sau la fisurarea straturilor următoare.

În acest caz fac excepție colțurile exterioare. Acestea se acoperă cu Calcino Decor și se nivelează din nou după uscare prin șlefuire.

Faza de lucru 2: 

Această fază servește la umplerea stratului din prima fază de lucru. Pentru a evita uscarea prea rapidă, materialul se aplică într-un strat foarte subțire (tras la ”0”), iar la scurt timp se revine cu o nouă aplicare. Calcino Decor care a fost colorat în prealabil cu Calcino Color în culoarea dorită, se aplică cu o gletieră de dimensiune medie (240 mm x 100 mm), în strat de cca. 300 g/ m².

Timpul de uscare al materialului în această fază de lucru este de cca. 2-3 ore.

Faza de lucru 3: 

În ultima fază de lucru se aplică cca. 100 g/m², în două straturi subțiri, pentru a finisa suprafața. Din nou materialul se aplică cu fierul de glet (240 mm x 100 mm), iar după o scurtă aerisire de cca. 5 minute, cu un fier de glet mic (200 mm x 80 mm) sau cu un fier de glet îngust (200 mm x 50 mm) se compactează și se finisează suprafața. Aceste două unelte pot fi folosite doar în această operațiune iar acestea trebuie sa nu fie deteriorate.

Atenție: Exercitarea unei presiuni prea mari la lustruirea suprafeței poate duce la exfolierea varului din material. Acesta trebuie sa fie finisat delicat și fără multă presiune.

Impregnare:

Pentru a nu împiedica carbonatarea varului, suprafețele nu se vor impregna în următoarele 3-6 zile. Prelucrarea prematură poate duce la modificări de culoare. Calcino-Imprägnierpaste (IT nr. 905) se aplică cu fierul de glet venețian în strat subțire și uniform și se șterge cu o cârpă moale și care nu lasă scame. Nu depășiți un consum de 30-40 g/m². Se lasă să se usuce pentru o scurtă perioadă de timp apoi se îndepărtează materialul în exces cu o cârpă moale. Se lasă să se usuce, apoi se șterge din nou. Aplicarea de Calcino-Imprägnierpaste în exces poate da un aspect cețos, ușor albicios, care nu poate fi îndepărtat ulterior. Acesta nu constituie un motiv de reclamație. Ștergeți din nou pentru a reduce acest efect.

Consum

În cele 3 faze de lucru:

Cca. 1500 g/m2, în funcție de stratul suport și de metodele de aplicare.
Un consum exact poate fi determinat prin aplicarea de probe la fața locului.

Temperatura minimă de aplicare

+ 10°C pentru suport şi aer.

Unelte 

Setul de fiare de glet venețian cu colțuri rotunjite.
Pentru a preveni formarea de creste, se va folosi un fier de glet diferit pentru aplicarea fiecărui strat de material în fazele individuale de lucru. Uneltele deteriorate pot duce la zgârierea suprafeței. Uneltele noi se șlefuiesc cu hârtie abrazivă (granulație 400-600).

Curățarea uneltelor

Spălați cu apă imediat după utilizare.
La aplicare / prelucrare, asigurați-vă că uneltele sunt curate.

Instrucţiuni de curăţare şi întreţinere

Calcino-Imprägnierpaste nu asigură protecție la puterea directă de stropire (formează pete de var) și contaminarea cu grăsime, acid, gudron și cafeină, sau substanțe ce conțin teină și decoloranți. Contaminarea ușoară a suprafeței poate fi instantaneu îndepărtată cu apă caldă, iar dacă este necesar și cu un adaos de detergent neutru.
Atenție: Nu folosiți detergenți care dizolvă varul!