Suporturi recomandate

Suprafețe interioare ale tencuielilor minerale din grupele de mortare PI, PII și PIII, tencuieli de gips și tencuieli de finisare din grupa de mortar PIV, gips-carton, plăci de construcții din gips și suprafețe din beton.

Pregatirea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie solide, uscate, stabile, curate, uniforme și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3, precum și datele din fișa cu Informații tehnice nr. 650. Temperatura minimă pentru aplicare este + 5°C pentru aer și stratul suport.

Suprafețele puternic contrastante, cum ar fi tavanele din elemente prefabricate (planșee din beton filigran), se vor grundui cu Caparol Haftgrund EG. Alte substraturi trebuie verificate în prealabil.

Notă: în cazul șpăcluirilor în calitățile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri “Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips” a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății”(Germania).

Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Aplicarea adezivului cu rola:

 • CapaColl VK sau CapaColl GK se aplică cu o rola cu lungimea firului de 18 mm. În funcţie de condiţiile de temperatură existente, se va aplica adeziv pentru 1 sau max. 2 lățimi de tapet.
 • Atenție! Acordați o grijă deosebită pentru ca adezivul să fie distribuit cât mai uniform, întrucât acumulările de adeziv de sub tapet pot avea un efect negativ asupra aspectului final al suprafeței.

Aplicarea adezivului prin pulverizare:

 • Aplicarea adezivului prin pulverizare se face numai în echipă de câteva persoane.
 • CapaColl VK poate fi aplicat direct pe perete, cu aparate de pulverizare Airless.
 • În funcţie de condițiile de la fața locului, CapaColl GK ar trebui diluat cu 20% apă.
 • În timpul procesului de pulverizare, o atenție deosebită trebuie acordată consumului recomandat și distribuției uniforme a materialului, astfel încât să nu se aplice prea mult adeziv pe perete.
 • După pulverizarea adezivului, acesta trebuie prelucrat cu o rolă (lungimea firului 12-14 mm).

Sfat! Pentru informaţii detaliate privind aplicarea prin pulverizare a produsului CapaColl, vă rugăm consultați fișa tehnică „Instrucţiuni cu privire la tehnologia de aplicare prin pulverizare” sau informaţiile cu privire la pulverizare.

Aplicarea adezivului cu mașina de tapetat:

 • CapaColl RF și CapaColl VK sunt ideale pentru mașinile de tapetat.
 • Atunci  când  se  utilizează  CapaColl  GK,  este  necesară  o  diluare  cu  20%  apă  a  produsului standard.
 • Setarea materialului pe dispozitivul de tapetare (de exemplu, TapoFix) ar trebui să fie cuprinsă între 1 și 1,5. Nu trebuie depășit 1,5.
 • La aplicarea cu mașina de tapetat, timpul în care tapetul este moale trebuie menținut cât mai scurt sau evitat.

Înglobarea/ lipirea tapetului:

 • Pentru a evita diferențele de structură, colile de tapet nu se lipesc niciodată pe dos sau cu capul în jos pe o suprafață.
 • Pentru tapetele AkkordVliese Z130/150 K vă recomandăm în general o îmbinare margine la margine, dar poate fi aplicată și tehnica tăierii duble.
 • Colile de tapet trebuie fixate foarte aproape una de alta, margine la margine. Cu toate acestea, acest lucru nu trebuie să ducă la suprapuneri în zona de îmbinare, deoarece acestea  pot influența în mod negativ imaginea suprafeței finale.
 • Colile de tapet lipite vor fi apoi presate pe întreaga suprafață a peretelui cu ajutorul unui șpaclu de tapet sau cu o rolă de cauciuc, aplicând suficientă presiune și eliminând eventualele bule de aer. Suprapunerile vor fi tăiate, având grijă să se fixeze marginile cu ajutorul șpaclului de tapete.

Important! În general o atenție deosebită trebuie acordată consumului și distribuției uniforme a materialului, astfel încât să nu se aplice prea mult adeziv pe perete. Un strat prea gros de adeziv duce la deschiderea ulterioară a îmbinărilor.

Sfat! În cazul aplicării tapetelor pe colțurile exterioare verticale, asigurați-vă ca marginea tapetului să treacă peste colț cu minim 10 cm. Dacă colțurile exterioare nu sunt verticale, materialul trebuie tăiat la colț. În cazul folosirii adezivului CapaColl RF, tapetele AkkordVlies Z130 K și AkkordVlies Z150 K pot fi desprinse uscat de pe perete în cazul unei renovări.

Sistemul de acoperire

Stratul intermediar:
Stratul intermediar formează baza pentru o acoperire finală perfectă. După uscarea tapetului, stratul intermediar se va aplica în aceași culoare cu stratul final de acoperire. Pentru stratul final de acoperire, în cazul utilizării vopselelor cu peliculă subțire, de ex. vopselele latex, recomandăm aplicarea unui strat intermediar cu Capaver Gewebegrundierung.

Stratul final:
Alegerea stratului final potrivit, depinde de nivelul de solicitare şi gradul de luciu dorit. În tabelul de mai jos sunt prezentate materialele adecvate, în funcţie de gradul de solicitare cerut. Ca şi regulă, straturile de acoperire se aplică ud pe ud. Această regulă este valabilă şi în cazul zonelor de îmbinare.

Uscare/timp de uscare

Lăsați tapetul aplicat să se usuce bine înainte de a fi acoperit.

Notă

Pentru a evita diferențele de structură, colile de tapet nu se lipesc niciodată pe dos sau cu capul în jos pe o suprafață. Pe suprafețele contigue se vor folosi doar role de tapet din același lot.

Tapetele Capaver® sunt întotdeauna verificate înainte de a părăsi fabrica. Cu toate acestea, pot apărea izolat defecte legate de producție. Aceste defecte sunt marcate la margini și compensate cu material suplimentar. Aceste defecte nu îndreptățesc o reclamație. Practic, trebuie să vă asigurați la tăierea și aplicarea colilor că tapetul nu prezintă defecte. Partea vizibilă ulterior lipirii tapetului este înfășurată pe rolă către exterior. În cazul unor eventuale reclamații trebuie să prezentați numărul de șarjă/ de control și codul/ denumirea articolului. Acestea se găsesc pe ambalajul original al tapetului. Reclamațiile făcute după lipirea a mai mult de 10 coli, nu mai pot fi luate în considerare.