Aplicare

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, portante, fără substanţe care să împiedice aderenţa, uscate şi absorbante. Urmăriți indicațiile specificate in VOB, partea C, DIN 18363, paragraful 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:
Înainte de vopsire, tencuielile noi se vor lăsa neprelucrate astfel: grupa mortarelor PI cel puţin 4 săptămâni, grupa mortarelor PII şi PIII minim 2 săptămâni. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se îndepărtează cu produsul Histolith® Fluat. 

Tencuieli vechi nevopsite şi finisaje minerale vechi:
Suprafaţa se curăţă bine. Se îndepărtează straturile deteriorate. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Silikat-Fixativ, diluat în proporţie de 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport. Pe straturile suport reparate, ușor fisurate (fisuri de contracție), de asemenea pe tencuielile decorative se va aplica un strat intermediar de Histolith® Mineralin. 

Vopsele vechi, cu capacitate portantă, pe bază de dispersii:
Se curăță bine suprafața. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Quarzgrund, diluat cu max. 10 % Histolith® Silikat-Fixativ. 

Reparaţii ale tencuielilor:
Mortarul de reparaţie trebuie să corespundă tencuieli vechi în felul şi structura acestuia. Suprafaţa reparată trebuie să fie întărită înainte de aplicarea stratului final. Toate suprafeţele reparate se atratează cu Histolith® Fluat iar ulterior se spală cu apă. 

Zidărie din cărămidă:
Numai zidăriile din cărămizi absorbante sunt adecvate. Cele din cărămizi arse respectiv de clincher nu sunt adecvate. Se recomandă efectuarea unor suprafețe de testare a compatibilității. Se curăță bine suprafața, se repară rosturile deteriorate. Pe zidăria absorbantă se aplică un strat de grund cu Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, diluat în proporţie de 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcție de capacitatea de absorbție a stratului suport. Se va aplica un strat intermediar cu produsul Histolith® Quarzgrund. 

Piatră naturală:
Doar pietrele naturale absorbante sunt potrivite ca strat suport. Se va aplica un strat de probă şi se verifică compatibilitatea vopselei. Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură straturile deteriorate. Înainte de vopsire, pietrele naturale nisipoase se consolidează cu produsul Histolith® Steinfestiger. 

Reţineţi:
În cazul pietrelor naturale cu conţinut de substanţe solubile în apă, acestea pot cauza eflorescențe și pete pe suprafața finisajului. 

Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Procedeu de aplicare

În cazul lucrărilor pe clădiri monumente istorice, se folosesc de preferinţă bidinele şi perii.

Construcția straturilor

Suprafeţe suport minerale, cu grad de absorbţie ridicat sau neuniform, sau cu suprafețe nisipoase:
Se va aplica un strat de grund cu Histolith® Silikat-Fixativ, diluat în proporţie de 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport. 

Suprafeţe suport minerale, slab și uniform absorbante:
Se va aplica un strat de grund cu cu un amestec de 2 părți (volum) Histolith® Außenquarz și 1 parte (volum) Histolith® Silikat-Fixativ.
Se aplică un strat final de Histolith® Außenquarz diluat cu max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ. 

Strat intermediar și final:
Cu Histolith® Außenquarz diluat cu max. 5 % Histolith® Silikat-Fixativ. Pe suprafețe reparate se aplică suplimentar un strat intermediar de Histolith® Quarzgrund, sau Histolith® Mineralin.

Consum

Cca 250-300 ml/m2 pe strat suport neted, aplicat în 2 straturi. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 8°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și revopsibil după 24 ore şi rezistent la ploaie după 24 de ore. La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Recomandari

Reţineţi:

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”. Nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale sau înclinate cu acumulări de apă. Nu se aplică sub acţiunea directă a razelor solare, temperaturi înalte, în condiţii de vânt foarte puternic, umiditate extrem de ridicată a aerului, ceață sau pe timp de ploaie. În caz de nevoie se pot folosi prelate de protecţie pe schele. Atenţie la îngheţul de peste noapte.
Apa cu conținut de ioni de cupru reacționează cu substanțele din compoziția vopselei, astfel colorând suprafața în pete de culoare galbenă sau maro. Din acest motiv trebuie evitat ca apa de ploaie, care vine în contact cu suprafețe de cupru, să ajungă accidental pe fațadele finisate cu Histolith® Außenquarz.

Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.