Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La șlefuire se vor utiliza filtre P2. A se asigura o aerisire adecvată pe durata aplicării/uscării. Este interzis consumul de alimente, lichide și fumatul pe durata utilizării. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu multă apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Produs puternic alcalin, din acest motiv se vor proteja ochii și pielea de stropii de vopsea. Se acoperă cu grijă zonele adiacente pe durata vopsirii. Eventualele pete de vopsea de pe suprafețele lăcuite, sticlă, ceramică, metal, piatră naturală se spală imediat. Pentru mai multe informații citiți fișa cu datele de securitate a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi predate centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri rezultate din construcții/demolări, sau ca gunoi menajer. 

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV

Cod produs Vopsele si lacuri

M-SK01

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro