Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. LA CONTACTUL CU OCHII: Se spală timp de câteva minute cu apă. Se îndepărtează eventualele lentile de contact. Se spală în continuare. A se evita deversarea accidentală în mediu. Alte informații - A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material vor fi predate centrelor de colectare de lacuri/vopsele vechi, resturile uscate se dezafectează ca deșeuri rezultate din construcții/demolări, sau ca gunoi menajer. 

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro