Indicații

Avize

  • 1-1113  Verificarea capacităţii de a fi decontaminat cf. DIN 25415, cap.1,
    Universitatea de specialitate din Aachen
  • 1-1152 Verificarea calităţilor antiderapante R12 V4
    Institutul sindicatului profesional St. Augustin

 

 

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

Produs destinat numai utilizării profesionale.

Masă de bază: nu există

Întăritor: Nociv prin inhalare. Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele. Poate provoca sensibilizare prin inhalare și în contact cu pielea. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtaţi echipament de protecţie respiratorie. În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arată eticheta). A se respecta indicațiile producătorului din fișa tehnica de securitate. Conţine izocianaţi. Întăritorul și materialul gata preparate pentru aplicare pot irita sau sensibiliza pielea și căile respiratorii sau pot provoca reacţii alergice.
În timpul și după aplicare, se va asigura un acces constant de aer proaspăt. A nu se inspira vaporii. Nu se pulverizează sau stropește. Persoanele alergice sau cei cu înclinație spre îmbolnăvirea căilor respiratorii, nu vor putea fi delegați pentru aplicarea acestor produse.

Evacuarea deșeurilor/Dezafectare șantier

Numai ambalajul gol poate fi dat la reciclat. Găleata cu rest de material se va preda la un loc destinat colectării lacurilor vechi.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Cat. A/i: 500 g/l (2010). Acest produs conţine max. 50 g/l COV.

Giscode

PU 40

Indicații suplimentare

Vezi fişa tehnică cu date de securitate.
La prelucrarea materialului trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare Disbon precum și indicațiile Caparol referitoare la curățarea și protecţia pardoselilor.

Marcajul CE

EN 13813
Normativul DIN EN 13813 „Mortare de şapă, mase de şapă – proprietăţi şi cerinţe” (ianuarie 2003) stabileşte cerinţele asupra mortarelor de şapă, care se utilizează la acoperire pardoselilor interioare. Această normă conţine şi acoperirile şi sigilările pe bază de răşini sintetice.

Produsele care corespund uneia dintre normele sus menționate, vor fi marcate cu însemnul CE. Marcarea are loc atât pe recipient, cât și în fişa de marcaj CE aferentă, aceasta putând fi accesată pe internet la adresa www.caparol.de.

Suport Tehnic

În acest document nu pot fi prezentate toate suporturile şi acoperirile întâlnite în practică. În cazul în care se prelucrează straturi suport, care nu sunt prezentate în această fişă tehnică, este necesară să luaţi legătura cu departamentul tehnic. Vă stăm la dispoziţie să vă ajutăm cu sfaturi detaliate şi specifice cazului Dvs. individual.

Centru suport tehnic

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro