Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta. A nu se deversa în canalizare. În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul. Curățirea uneltelor se va  face imediat după utilizare cu apă și săpun. In cazul lucrărilor de șlefuire, se va utiliza echipament de protecție respiratorie. Se va aplica doar cu pensula sau cu rola.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Materialele lichide se vor depozita la un centru de colectare a deşeurilor de vopsele și lacuri vechi, iar materialele uscate se va dezafecta ca deșeuri de vopsele pe bază de apă din construcții și demolări, conform normelor locale municipale dentru depozitarea deșeurilor.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

Pentru acest produs (cat.A/d): 130 g/l (in 2010). Acest produs contine max. 130 g/l COV

Cod produs Vopsele și lacuri

M-LW01F

Declarație de substanțe la data publicării

Rășină de polivinilacetat, dioxid de titan, pigmenți de colorare, carbonat de calciu, apă, glicol eter, aromatice, glicol, aditivi, conservanți, agenți de protecție

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro