Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Nociv. A nu se inhala vaporii produsului. Poate afecta plămânii în caz de înghiţire. Se va evita contactul cu ochii sau pielea. În caz de înghiţire, a nu se provoca voma. Contactul repetat cu pielea, poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Se va cere imediat sfatul medicului şi i se va prezenta ambalajul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se va utiliza echipament de protecție adecvat: mănuși și ochelari de protecție, îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție. În cazul  deversării accidentale, se vor folosi materiale absorbante ca nisip, pământ. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Produsul este dăunător organismelor acvatice, poate avea efect dăunător pe termen lung în cazul deversării în ape. Nu se va expune sub directa acțiune a razelor solare. Se va feri de surse de căldură și de foc. 

Concentrația maximă admisă de vapori: Parafină: 200 ml/m³
Isoalkan: 200 ml/m³
R10- Produs inflamabil
R65- Prin ingestie, produsul poate afecta plămânii
R66- Contactul repetat al pielii cu produsul, poate cauza iritații ale pielii

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Recipientul cu resturi de lichid va fi predat într-un loc special organizat pentru colectarea resturilor de produse inflamabile.

Cod produs Vopsele și lacuri

M017 Solvent

Alte informații

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro