Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Hidroizolații și întreținerea pardoselilor

Rețineți

AGRO AQUASTOP conține silani și nu este considerată a fi un material periculos conform ordonanței (CE) Nr. 1272/2008 (CLP).
Și la produsele ce nu trebuie marcate trebuie respectate măsurile de prevenire aplicabile la manipularea și utilizarea substanțelor chimice.

Informații suplimentare

A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Eliminare

Se va preda centrelor de colectare a deșeurilor speciale sau centrelor de incinerare. A nu se elimina ca gunoi menajer. A nu se arunca în canalizare, sol sau ape. Ambalajul cu resturi de produs se elimină ca produsul.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro