Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Grunduire, Impregnare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie portante, curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.

Mod de aplicare

Se aplică cu unelte rezistente la solvenți și se prelucrează bine cu pensula sau bidineaua.

Diluare

Dacă este necesar, exclusiv cu max. 10% Caparol AF-Verdünner.

Instrucțiuni de aplicare

Pe suprafețele normal sau ușor absorbante grundul se aplică nediluat. Pe suprafețele puternic absorbante, se aplică în două straturi, ud pe ud. Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă.

Consum

Cca. 150-300 ml/m², în funcție de gradul de absorbție a suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Se poate aplica și în condiții de îngheț, în cazul în care suprafața este uscată și fără gheață.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după minim 12 ore.
În cazul unor temperaturi mai scăzute ale aerului și peretelui se păstrează un timp de uscare mai îndelungat, dacă este necesar chiar mai multe zile.

Unelte

Se aplică bine prelucrat cu bidinele și pensule rezistente la solvenți. Aplicarea prin pulverizare se face cu aparate Airless adecvate. Nu folosiți aparate de pulverizare cu aer comprimat.

Aplicare Airless

Unghi de pulverizare: 60°
Duză: 0,029"
Presiune la pulverizare: 50-60 bar
Curățarea echipamentului se face imediat după folosire cu diluant nitro sau cu agent de curățare a pensulelor.

Indicații

Compatibilitateacu alte materiale: Dupa-Putzfestiger nu se amestecă cu alte produse.