Măsuri de securitate(valabil la data publicării) 

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu inspirați spray-ul. Utilizați filtru combinat A2/P2. Utilizați la șlefuire filtru de praf P2. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu multă apă. A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă și săpun. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Poate provoca o reacție alergică.
Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/h): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-GF01

Compoziţie

Rășină hidrosol acrilică, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro