Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Reciclare

Resturile de materiale se dezafectează conform EAK 10 11 03 (materiale vechi pe bază de fibră de sticlă) sau EAK 17 09 04 (resturi amestecate rezultate din construcţii şi demolări).

Centru suport Tehnic

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro