Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun.

A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Se va proteja pielea și ochii de stropii de vopsea. În caz de înghițire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. A nu inspira vaporii/aerosolii formați la pulverizare. Vecinătatea locului de vopsit se vor acoperii cu grijă. Stropii de material de pe suprafețele acoperite cu lacuri, suprafețele din sticlă, ceramică, metal și piatră naturală se curăță imediat.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer. CED 080 112

Date de securitate/Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fişa tehnică de securitate a produsului.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-SK01 F

Compoziţie

Silicat de potasiu cu mici adaosuri organice, materiale de umplutură minerale, apă, aditivi și hidrofobizanți.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro