Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Dezafectare

Resturile rezultate din prelucrarea plăcilor termoizolante, cât și resturile de ambalaje se vor supune metodei de dezafectare impuse de autoritățile locale.
Prin tăiere precisă a plăcilor termoizolante se vor evita pierderile. Resturile de material de mici dimensiuni se vor dezafecta conform directivei europene EAK 17 02 03 (Materiale plastice).

Consultanță tehnică 

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.:     0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro