Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Toate suprafețele uzuale interioare, noi sau cu vopsele vechi de dispersie. Acest produs a fost special dezvoltat pentru suprafețele de gips-carton sau cele acoperite cu glet de ipsos – suprafețe foarte absorbante. Poate fi aplicat și pe alte suprafețe suport de ex. tencuieli pe bază de ipsos, plăci de construcții din ipsos, beton, tapete de tip rugos, în relief sau imprimate.

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Deși este întotdeauna recomandabil un sistem comprehensiv de pregătirea a suprafețelor care include un grund special destinat fiecărui tip de strat suport, vopseaua în cauză poate fi aplicată direct pe suprafețele noi cu condiția ca acestea să fie curate și bine uscate.

Se aplică direct pe suprafețele de gips-carton, pe plăcile de construcții și pe gleturile din ipsos. Suprafețele din ipsos foarte moi se consolidează cu Dupa-Putzfestiger. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu AquaSperrgrund. Vezi fișa BFS nr. 12.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare.

Aplicare Airless:

Diluție

max 5% cu apă

Aparate Airless

Presiune la pulverizare

150 - 180 bar

Unghi de pulverizare

40 - 50°

Dimensiunea duzei în inci

0,019" - 0,021"

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

cca. 0,31 mm

Sisteme cu role alimentate intern

Presiune la pulverizare

80 - 120 bar

Filtru pistol în MW (dimensiune ochiurilor)

cca. 0,31 mm

Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Stratul de grund/stratul intermediar și stratul final: Gipskarton Farbe, diluată cu max. 10 % apă.

Consum

Cca 110 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după cca. 45 de minute. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Indicații

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud pe ud. La aplicarea prin pulverizare cu aparate Airless, vopseaua se amestecă bine și se strecoară. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (fișa BFS nr. 25).