Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Frazele de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Atenție! La pulverizarea materialului se pot forma picături respirabili periculoși. Nu inspirați ceața sau spray-ul.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacţie alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 3606 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Acest produs este un “Articol tratat” conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 3-iodo-2-propinil-butilcarbamat (Nr. CAS 55406-53-6), 2-octil-2H-izotiazol-3-onă (Nr. CAS 26530-20-1).

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Giscode

BSW50

Compozitie

Rășină din acetat de polivinil, carbonat de calciu, dioxid de titan, silicaţi, pigmenți/materiale de umplutură mineral(i)e, apă, aditivi, conservanţi, conservanți în peliculă.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   tehnic@caparol.ro