Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, paragraf 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuielile noi din grupele mortare P Ic, P II şi P III:
Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungaţi.
Tencuielile vechi și portante: suprafeţele murdare se curăţă manual sau mecanic respectând prevederile legale (de exemplu cu jeturi de apă sub presiune sau cu jeturi de apă sub mare presiune şi adaos de nisip). Curăţarea cu jeturile de nisip umed sunt posibile numai la tencuielile de mortar din grupele PII şi PIII.

Tencuielile cu strat făinos:
Suprafeţele cretoase respectiv făinoase, aşa-numitul strat făinos, care are efect de reducere a aderenţei se îndepărtează prin fluatare cu Histolith Fluat, apoi suprafața se spală.

Tencuielile cu sinter la suprafaţă:
Stratul de sinter recunoscut după uşoara strălucire se îndepărtează prin fluatare cu Histolith Fluat, după care suprafața se spală.

Tencuielile nisipoase la suprafaţă:
Se periază uscat întreaga suprafaţă după care se curăţă cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederilor legale.

Reparaţiile tencuielilor:
La remedierea fisurilor şi a porţiunilor de tencuială deteriorate se va avea în vedere să existe compatibilitate între tencuielile anterioare şi mortarul de remediere, ca structură şi rezistenţă. Pentru remedieri se recomandă un mortar gata preparat, Trass-calcar / Trass-ciment. Reparaţiile trebuie să fie bine legate şi uscate, se fluatează cu Histolith Fluat şi apoi suprafața se spală. Fluatarea trebuie să depăşească zona corectată cu 1-2 lungimi de bidinea.  În cazul în care reparaţiile sunt mari (tencuieli noi sau vechi) întreaga suprafaţă se fluatează iar apoi se spală.

Straturi minerale vechi:
Straturile vechi aderente se curăţă uscat sau umed. Straturile minerale vechi, deteriorate, se îndepărtează prin şlefuire, răzuire cu şpaclul sau decapare, după care se spală întreaga suprafaţă. Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Konzentrat 111 diluat cu apă în proporţie de 2:1.

Dispersiile vechi neportante:
Se îndepărtează în totalitate prin metode adecvate, mecanic sau prin decapare, după care suprafața se spală cu apă caldă sub presiune în conformitate cu prevederile locale. Suprafeţele decapate, neabsorbante, se grunduiesc cu Sylitol-Minera. Suprafeţele decapate, puternic absorbante, se consolidează prin grunduire cu Sylitol-Konzentrat 111 diluat în proporţie de 2:1 cu apă.

Dispersiile vechi mate, portante:
Murdăria şi stratul uşor cretos se curăţă cu apă sub presiune sau prin alte metode adecvate în conformitate cu prevederile legale. Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Compact diluat cu max. 10% Sylitol Konzentrat 111, aplicat uniform cu pensula sau rola. După păstrarea unei timp de uscare de minim 12 ore, se aplică un strat intermediar/final de Sylitol-Compact, Sylitol-Fassadenfarbe sau Sylitol-Finish.

Zidărie aparentă din gresie calcaroasă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ sau fără incluziuni străine decolorante cum ar fii nisipul sau argila. Zidăria trebuie să aibă rosturi fără crăpături şi fără substanţe de separare. Eflorescenţele de sare se perie uscat. Pe suprafeţele cretoase/făinoase se aplică Histolith Fluat şi apoi se spală. Racordurile (legăturile) acoperişurilor, ferestrelor si pardoselilor trebuie executate conform specificațiilor curente în domeniul folosirii gresiei calcaroase.

Suprafeţele cu eflorescenţe de sare:
La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Pietre naturale:
Pietrele naturale trebuie să fie tari, uscate şi să nu aibă eflorescenţe. Pietrele cu suprafeţe erodate se întăresc prin tratament repetat cu Histolith Steinfestiger. Pietrele murdare se curăţă cu jeturi de apă sub presiune în conformitate cu prevederile legale. Reparaţiile pietrelor nu se efectuează cu mortar pentru tencuit ci cu materiale înlocuitoare ale pietrei naturale. Suprafeţele reparate trebuie să fie bine legate iar înainte de vopsire, se fluatează şi apoi se spală.

Umiditatea ascendentă:
Din cauza umidităţii ascendente vopselele se distrug prematur. Un rezultat optim se obţine numai prin realizarea unui strat de hidroizolaţie orizontală. O soluţie bună şi de durată o oferă aplicarea unui sistem de asanare, de exemplu programul HistolithTrass-Sanierputz.
În cazul clădirilor vechi se obţin rezultate foarte bune prin realizarea unui strat filtrant (pietriş) între teren şi fundaţie.

Suprafeţe interioare:

Straturile suport minerale cu sinter la suprafaţă, suprafeţele făinoase respectiv cele care se şterg: Se curăţă mecanic în totalitate sau se fluatează şi apoi se spală cu apă.

Tencuielile noi din grupele de mortare P I, P II şi P III:
Tencuielile portante, cu absorbţie normală se vopsesc fără o pregătire prealabilă. După uscare, reparaţiile tencuielilor se fluatează cu Histolith Fluat apoi se spală cu apă.

Gleturile de ipsos din grupa de mortar P IV:
Pe tencuielile portante: se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Tencuielile de ipsos moi se consolidează cu Caparol-Tiefgrund TB. Tencuielile de ipsos cu sinter la suprafaţă se şlefuiesc cu foaie abrazivă, se îndepărtează praful şi se aplică un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB. După o bună uscare, în ambele cazuri de aplică un strat intermediar cu Caparol-Haftgrund.

Plăci de ipsos (plăci de ghips-carton):
Se îndepărtează prin şlefuire urmele pro-duse prin şpăcluire. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Zonele de gips moi şi şlefuite se consolidează utilizând grund de profunzime Caparol-Tiefgrund TB.  Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Pe plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund (Vezi fișa BFS nr. 12).

Plăci de construcţii din ipsos: Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Beton: Eventualele urme de substanţe neaderente trebuie îndepărtate.

Zidărie din cărămidă de gresie calcaroasă: Eflorescenţele de sare se perie uscat.

Zidărie de cărămidă aparentă:
Eflorescenţele de sare se perie uscat. Cărămizile cu substanțe solubile în apă, ce pătează, se tratează cu Caparol AquaSperrgrund.

Vopsele mate de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice, cu capacitate portantă: 
Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Compact, diluat cu max. 10 % Sylitol-Konzentrat 111.

Vopsitorii fără capacitate portantă:
Straturile vechi de vopseaua neportantă se îndepărtează mecanic sau prin decapare și apoi se curăță bine suprafața. Pe suprafețele tratat cu o absorbție redusă se aplică Sylitol-Compact. Pe suprafețele tratate ce sunt puternic absorbante se aplică Sylitol-Konzentrat 111 diluat în proporţie de 2:1 cu apă..

Straturi de vopsea pe bază de clei: Se spală bine suprafaţa. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafeţele atacate de mucegai:
Mucegaiul se îndepărtează prin curăţare umedă. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox respectiv FungiGrund şi se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcţie de structura şi tipul stratului suport. În cazul atacurilor foarte rezistente, acoperirea finală se realizează cu vopsea Indeko-W, Malerit-W sau Fungitex-W.

Suprafeţele cu eflorescenţe de sare:
La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsitoriei, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Mod de aplicare

Sylitol- Compact se aplică cu pensula, rola, sau prin pulverizare.

Aplicare Airless: (echipament cu pistol)
Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,027–0,031"
Presiune la pulverizare: 150–180 bar
La aplicarea prin pulverizare, vopseaua se amestecă bine și se strecoară. Datorită conținutului de cuarț, aveți în vedere o uzură accentuată a pieselor echipamentului.

Instrucțiuni de aplicare

Sylitol-Compact ca strat de grund, strat intermediar și strat final se diluează cu max. 5% Sylitol-Konzentrat 111. Pe suprafețele puternic și neuniform absorbante se aplică mai întâi un strat de grund cu Sylitol-Konzentrat 111 diluat 2:1 cu apă.

Consum

200-250 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: 
+ 8°C pentru substrat şi aer. Nu se aplică în zonele expuse direct razelor solare, ploilor, umidităţii ridicate în aer (ceaţă), vânt puternic etc. Atenţie la îngheţul de peste noapte

Uscarea/Timp de uscare

Se păstrează un timp de uscare de minim 12 ore între straturi.
Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare. La interior, se asigură o bună aerisire a spațiului după aplicarea produsului..

Curățarea echipamentului

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare, eventual cu adaos de detergenţi. În pauzele de lucru, uneltele se vor păstra în vopsea sau în apă.

Notă

Pentru evitarea adăugirilor, la aplicarea pe suprafeţe mari se vor folosi suficienţi muncitori şi se vor acoperi ud-pe-ud, într-o singură trecere. Nu se recomandă aplicarea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. La utilizarea de grund de profunzime Caparol-Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată utilizarea grundului AmphiSilan-Putzfestiger, lipsit de substanţe aromatice şi cu miros redus. Pe suprafaţa vopsită cu Sylitol-Compact nuanţat poate apărea aşa-numitul efect de nori. Dacă aceasta lucru nu este dorit, pe suprafaţă  se va aplica un strat suplimentar de Sylitol-Finish nuanţat în culoarea dorită. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).
Abateri de culoare pot apărea în cazul maselor de șpaclu pe bază de ghips. Acest risc poate fi minimizat prin aplicarea unui strat intermediar, pe întreaga suprafață, cu Caparol-Haftgrund. 

Compatibilitatea cu alte materiale de acoperire: Pentru a-şi păstra proprietăţile speciale, Sylitol-Compact nu se poate combina cu alte materiale.

Măsuri de protecție: Suprafeţele din jur, în special sticla, ceramica, lacurile, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul natural sau lazurat se vor proteja prin acoperire. Stropii de vopsea se curăţă imediat cu multă apă. La aplicarea materialului pe vânt puternic, se vor folosi panouri de protecţie.

Măsuri în cadrul construcţiilor: Elementele de construcţie reliefate (pervazuri, cornişe, etc.) trebuiesc protejate profesional pentru a se împiedica murdărirea şi umezirea excesivă a pereţilor.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, paragraf 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuielile noi din grupele mortare P Ic, P II şi P III:
Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C şi o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungaţi.
Tencuielile vechi și portante: suprafeţele murdare se curăţă manual sau mecanic respectând prevederile legale (de exemplu cu jeturi de apă sub presiune sau cu jeturi de apă sub mare presiune şi adaos de nisip). Curăţarea cu jeturile de nisip umed sunt posibile numai la tencuielile de mortar din grupele PII şi PIII.

Tencuielile cu strat făinos:
Suprafeţele cretoase respectiv făinoase, aşa-numitul strat făinos, care are efect de reducere a aderenţei se îndepărtează prin fluatare cu Histolith Fluat, apoi suprafața se spală.

Tencuielile cu sinter la suprafaţă:
Stratul de sinter recunoscut după uşoara strălucire se îndepărtează prin fluatare cu Histolith Fluat, după care suprafața se spală.

Tencuielile nisipoase la suprafaţă:
Se periază uscat întreaga suprafaţă după care se curăţă cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederilor legale.

Reparaţiile tencuielilor:
La remedierea fisurilor şi a porţiunilor de tencuială deteriorate se va avea în vedere să existe compatibilitate între tencuielile anterioare şi mortarul de remediere, ca structură şi rezistenţă. Pentru remedieri se recomandă un mortar gata preparat, Trass-calcar / Trass-ciment. Reparaţiile trebuie să fie bine legate şi uscate, se fluatează cu Histolith Fluat şi apoi suprafața se spală. Fluatarea trebuie să depăşească zona corectată cu 1-2 lungimi de bidinea.  În cazul în care reparaţiile sunt mari (tencuieli noi sau vechi) întreaga suprafaţă se fluatează iar apoi se spală.

Straturi minerale vechi:
Straturile vechi aderente se curăţă uscat sau umed. Straturile minerale vechi, deteriorate, se îndepărtează prin şlefuire, răzuire cu şpaclul sau decapare, după care se spală întreaga suprafaţă. Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Konzentrat 111 diluat cu apă în proporţie de 2:1.

Dispersiile vechi neportante:
Se îndepărtează în totalitate prin metode adecvate, mecanic sau prin decapare, după care suprafața se spală cu apă caldă sub presiune în conformitate cu prevederile locale. Suprafeţele decapate, neabsorbante, se grunduiesc cu Sylitol-Minera. Suprafeţele decapate, puternic absorbante, se consolidează prin grunduire cu Sylitol-Konzentrat 111 diluat în proporţie de 2:1 cu apă.

Dispersiile vechi mate, portante:
Murdăria şi stratul uşor cretos se curăţă cu apă sub presiune sau prin alte metode adecvate în conformitate cu prevederile legale. Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Compact diluat cu max. 10% Sylitol Konzentrat 111, aplicat uniform cu pensula sau rola. După păstrarea unei timp de uscare de minim 12 ore, se aplică un strat intermediar/final de Sylitol-Compact, Sylitol-Fassadenfarbe sau Sylitol-Finish.

Zidărie aparentă din gresie calcaroasă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheţ sau fără incluziuni străine decolorante cum ar fii nisipul sau argila. Zidăria trebuie să aibă rosturi fără crăpături şi fără substanţe de separare. Eflorescenţele de sare se perie uscat. Pe suprafeţele cretoase/făinoase se aplică Histolith Fluat şi apoi se spală. Racordurile (legăturile) acoperişurilor, ferestrelor si pardoselilor trebuie executate conform specificațiilor curente în domeniul folosirii gresiei calcaroase.

Suprafeţele cu eflorescenţe de sare:
La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Pietre naturale:
Pietrele naturale trebuie să fie tari, uscate şi să nu aibă eflorescenţe. Pietrele cu suprafeţe erodate se întăresc prin tratament repetat cu Histolith Steinfestiger. Pietrele murdare se curăţă cu jeturi de apă sub presiune în conformitate cu prevederile legale. Reparaţiile pietrelor nu se efectuează cu mortar pentru tencuit ci cu materiale înlocuitoare ale pietrei naturale. Suprafeţele reparate trebuie să fie bine legate iar înainte de vopsire, se fluatează şi apoi se spală.

Umiditatea ascendentă:
Din cauza umidităţii ascendente vopselele se distrug prematur. Un rezultat optim se obţine numai prin realizarea unui strat de hidroizolaţie orizontală. O soluţie bună şi de durată o oferă aplicarea unui sistem de asanare, de exemplu programul HistolithTrass-Sanierputz.
În cazul clădirilor vechi se obţin rezultate foarte bune prin realizarea unui strat filtrant (pietriş) între teren şi fundaţie.

Suprafeţe interioare:

Straturile suport minerale cu sinter la suprafaţă, suprafeţele făinoase respectiv cele care se şterg: Se curăţă mecanic în totalitate sau se fluatează şi apoi se spală cu apă.

Tencuielile noi din grupele de mortare P I, P II şi P III:
Tencuielile portante, cu absorbţie normală se vopsesc fără o pregătire prealabilă. După uscare, reparaţiile tencuielilor se fluatează cu Histolith Fluat apoi se spală cu apă.

Gleturile de ipsos din grupa de mortar P IV:
Pe tencuielile portante: se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Tencuielile de ipsos moi se consolidează cu Caparol-Tiefgrund TB. Tencuielile de ipsos cu sinter la suprafaţă se şlefuiesc cu foaie abrazivă, se îndepărtează praful şi se aplică un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB. După o bună uscare, în ambele cazuri de aplică un strat intermediar cu Caparol-Haftgrund.

Plăci de ipsos (plăci de ghips-carton):
Se îndepărtează prin şlefuire urmele pro-duse prin şpăcluire. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Zonele de gips moi şi şlefuite se consolidează utilizând grund de profunzime Caparol-Tiefgrund TB.  Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. Pe plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund (Vezi fișa BFS nr. 12).

Plăci de construcţii din ipsos: Se aplică un strat de grund cu Caparol-Haftgrund.

Beton: Eventualele urme de substanţe neaderente trebuie îndepărtate.

Zidărie din cărămidă de gresie calcaroasă: Eflorescenţele de sare se perie uscat.

Zidărie de cărămidă aparentă:
Eflorescenţele de sare se perie uscat. Cărămizile cu substanțe solubile în apă, ce pătează, se tratează cu Caparol AquaSperrgrund.

Vopsele mate de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice, cu capacitate portantă: 
Se aplică un strat de grund cu Sylitol-Compact, diluat cu max. 10 % Sylitol-Konzentrat 111.

Vopsitorii fără capacitate portantă:
Straturile vechi de vopseaua neportantă se îndepărtează mecanic sau prin decapare și apoi se curăță bine suprafața. Pe suprafețele tratat cu o absorbție redusă se aplică Sylitol-Compact. Pe suprafețele tratate ce sunt puternic absorbante se aplică Sylitol-Konzentrat 111 diluat în proporţie de 2:1 cu apă..

Straturi de vopsea pe bază de clei: Se spală bine suprafaţa. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafeţele atacate de mucegai:
Mucegaiul se îndepărtează prin curăţare umedă. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox respectiv FungiGrund şi se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcţie de structura şi tipul stratului suport. În cazul atacurilor foarte rezistente, acoperirea finală se realizează cu vopsea Indeko-W, Malerit-W sau Fungitex-W.

Suprafeţele cu eflorescenţe de sare:
La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsitoriei, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Mod de aplicare

Sylitol- Compact se aplică cu pensula, rola, sau prin pulverizare.

Aplicare Airless: (echipament cu pistol)
Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,027–0,031"
Presiune la pulverizare: 150–180 bar
La aplicarea prin pulverizare, vopseaua se amestecă bine și se strecoară. Datorită conținutului de cuarț, aveți în vedere o uzură accentuată a pieselor echipamentului.

Instrucțiuni de aplicare

Sylitol-Compact ca strat de grund, strat intermediar și strat final se diluează cu max. 5% Sylitol-Konzentrat 111. Pe suprafețele puternic și neuniform absorbante se aplică mai întâi un strat de grund cu Sylitol-Konzentrat 111 diluat 2:1 cu apă.

Consum

200-250 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: 
+ 8°C pentru substrat şi aer. Nu se aplică în zonele expuse direct razelor solare, ploilor, umidităţii ridicate în aer (ceaţă), vânt puternic etc. Atenţie la îngheţul de peste noapte

Uscarea/Timp de uscare

Se păstrează un timp de uscare de minim 12 ore între straturi.
Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare. La interior, se asigură o bună aerisire a spațiului după aplicarea produsului..

Curățarea echipamentului

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare, eventual cu adaos de detergenţi. În pauzele de lucru, uneltele se vor păstra în vopsea sau în apă.

Notă

Pentru evitarea adăugirilor, la aplicarea pe suprafeţe mari se vor folosi suficienţi muncitori şi se vor acoperi ud-pe-ud, într-o singură trecere. Nu se recomandă aplicarea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. La utilizarea de grund de profunzime Caparol-Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată utilizarea grundului AmphiSilan-Putzfestiger, lipsit de substanţe aromatice şi cu miros redus. Pe suprafaţa vopsită cu Sylitol-Compact nuanţat poate apărea aşa-numitul efect de nori. Dacă aceasta lucru nu este dorit, pe suprafaţă  se va aplica un strat suplimentar de Sylitol-Finish nuanţat în culoarea dorită. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).
Abateri de culoare pot apărea în cazul maselor de șpaclu pe bază de ghips. Acest risc poate fi minimizat prin aplicarea unui strat intermediar, pe întreaga suprafață, cu Caparol-Haftgrund. 

Compatibilitatea cu alte materiale de acoperire: Pentru a-şi păstra proprietăţile speciale, Sylitol-Compact nu se poate combina cu alte materiale.

Măsuri de protecție: Suprafeţele din jur, în special sticla, ceramica, lacurile, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul natural sau lazurat se vor proteja prin acoperire. Stropii de vopsea se curăţă imediat cu multă apă. La aplicarea materialului pe vânt puternic, se vor folosi panouri de protecţie.

Măsuri în cadrul construcţiilor: Elementele de construcţie reliefate (pervazuri, cornişe, etc.) trebuiesc protejate profesional pentru a se împiedica murdărirea şi umezirea excesivă a pereţilor.