Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Domeniu de utilizare

Vopsea pentru fațade de înaltă performanță cu un avantaj decisiv: structurile Nano-Cuarț în rețea organică formează o structură minerală tridimensională compactă de cuarț, împotriva murdăririi, păstrând astfel fațadele curate pentru un timp mai îndelungat.

Datorită combinațiilor speciale de lianți - rășină siliconică se obțin zugrăveli hidrofuge a fațadelor cu o înaltă permeabilitate la vaporii de apă, ce garantează o uscare rapidă după ploi sau condens.

Vopsea de faţadă cu capacitate de acoperire a fisurilor, cu permeabilitatea ridicată la vaporii de apă, destinată tencuielilor cu fisuri pe suprafaţă.

În combinaţie cu FibroSil este recomandată şi pentru fisuri-le ce trec prin stratul de tencuială (conform fişelor BFS Nr.19).

Aplicabilă pe tencuieli minerale aparţinând grupelor de mortare PII şi PIII, beton, finisaje plasto-elastice intacte, straturi vechi cu capacitate portantă şi sisteme termoizolante existente.

Proprietăți

 • Cu capacitate de acoperire a fisurilor, elastică și în cazul temperaturilor reduse, adecvată în special aplicării pe tencuieli fisurate
 • Reduce murdărirea suprafeței datorită structurii de Nano-Cuarț
 • Cu durabilitate maximă a nuanțelor
 • Fațade curate pe termen lung datorită murdăririi reduse
 • Protejată contra acțiunii algelor și fungilor
 • Diluabilă cu apă

Material de bază

Combinație din emulsie de rășină siliconică și liant hibrid pe bază anorganică/organică.

Ambalaj/Capacitate recipient 

 • Standard: 12,5 l
 • ColorExpress: 5 l, 12,5 l

Culoare

Alb.

Alte nuanțe sunt disponibile în sistemul de colorare computerizată ColorExpress. La achiziția unei cantități mai mari de 100 litri din aceeași culoare și comandă, produsul poate fi livrat, la cerere, gata nuanțat în fabrică.

Pentru a evita eventualele greșeli de nuanțare, verificați exactitatea culorii înaintea aplicării produsului. Dacă se constată diferențe față de calitatea comandată (de ex. diferențe de nuanță) sau pentru constanța calității vă rugăm să consultați și recomandările cu privire la obligativitatea preluării mărfii nuanțate a Asociației Federale a Vopselei Decorațiunilor și a Protecției Construcțiilor (Germania).

Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de șarjă identic. De asemenea, PermaSilan NQG® se poate nuanța manual cu coloranți AmphiColor, în raport de max. 20 %. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantități de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare. Culorile strălucitoare, intense, au o putere de acoperire mai redusă. Din acest motiv, în cazul acestor culori, este recomandată aplicarea unui strat prealabil într-o culoare pastel similară, pe bază de alb. Eventual, poate fi necesară aplicarea unui al doilea strat de acoperire.

Stabilitatea culorii conform fișei BFS nr. 26:

Clasa: A
Grupa: 1

Grad de luciu

Mat, Clasa: G3.

Depozitare

La loc răcoros, ferit de îngheț, în recipientul etanș.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 1062:

 

 1. Granulație maximă:
 2. Densitate:
 3. Grosime peliculă uscată:
 4. Difuzie echiv. grosimii stratului de aer
 5. sdH2O:

 

 

 1. Rata permeabilității la apă:

 

 1. Clase de fisuri:

 

 

 

< 100 µm, Clasa: S1 (fină)

cca 1,4 g/cm3

100 – 200  µm, Clasa: E3

≥ 0,14 ≤ 1,4, Clasa: V2 (medie)

Datorită nuanțării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

 

(valoare w): ≤ 0,1 [kg/(m2 • h0,5)], Clasa: W3 (redusă)

Acoperirea fisurilor, compoziția straturilor:

2 x 200 ml PermaSilan NQG®, Clasa: A2 (> 250 µm)

3 x 200 ml PermaSilan NQG®, Clasa: A3 (> 500 µm)

1 x 700 g FibroSil și 2 x 200 ml PermaSilan NQG®,

Clasa: A3 (> 500 µm)

 

Produse complementare


CapaGrund Universal
FibroSil
Sistemul Cap-elast

Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606 Definirea domeniilor de aplicare

interior 1

interior 2

interior 3

exterior 1

exterior 2

-

-

-

+

+

(-) nu este adecvat / (o) adecvat dar condiționat / (+) recomandat