Avize

  • 5-1022, Finisarea instalațiilor de paratrăsnet
    Institutul de verificare a instalațiilor de paratrăsnet, Oberursel (Germania)

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs destinat numai aplicatorilor profesioniști.

Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitaţi dispersarea în mediu. Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. Nu inspiraţi vaporii/spray-ul. La lucrările de șlefuire se vor utiliza filtre de praf P2. Produsul este protejat împotriva algelor și ciupercilor. Apa colectată de pe acoperișuri poate fi utilizat pentru irigații numai după min. 12 luni de la aplicarea produsului. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Produsul este un “articol tratat” conform ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide: Terbutryn (Nr. CAS 886-50-0), Octylisothiazolinon (Nr. CAS 26530-20-1), Zinkpyrithion (Nr. CAS 13463-41-7).

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide se vor preda centrelor de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile solide se dezafectează ca deșeuri rezultate din construcții, sau demolări, respectiv ca gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conţine max. 15 g/l COV.

Giscode

BSW50

Cod produs vopsele şi lacuri

M-DF01F

Alte informații

A se citi fișa cu date de securitate a produsului.
La utilizarea materialului se vor respecta indicațiile Disbon cu privire la prelucrare, curățare și întreținere.

Suport Tehnic

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalul nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Centru suport tehnic 

Tel.:    0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro