Straturi recomandate

Panouri din fibrociment, de asemenea benzi bituminoase cu o vechime de min. 1 an. Șindrile din fibrociment, numai pe suprafețe verticale.

Pregătirea stratului suport

Elementele de acoperiș, respectiv racordurile defecte se schimbă, respectiv se repară prin firme specializate. Trebuie asigurată o ventilație adecvată (pe partea inferioară) a suprafețelor de acoperiș.

1. Panouri și șindrile din fibrociment:
Algele și mușchii și murdăria se îndepărtează prin spălare cu jet de apă sub presiune în direcție curgerii apei. Se spală suprafața cu Capatox și se lasă să se usuce.

2. Benzi bituminoase:
Algele și mușchii și murdăria se îndepărtează prin spălare cu jet de apă sub presiune. Bășicile se repară prin tăiere în cruce, uscare și lipire pe întreaga suprafață cu Disboroof 412 Dachschicht. Trebuie evitată existența umidității dintre stratul suport și materialul acoperișului.

3. Rosturi de dilatare și îmbinare:
Se montează plasa de armare pe suportul pregătit în prealabil, pe zona de mijloc a rostului și se finisează, în funcție de domeniul de utilizare, cu Disboroof 412 Dachschicht, sau Disbothan 449 PU-Deckschicht. Rosturile de dilatare ce sunt coplanare cu suprafața acoperișului se ridică deasupra nivelului apei cu ajutorul unui profil de burete neabsorbant (a se vedea imaginea de mai jos).

4. Acoperire fisurilor și a rosturilor la margini, elemente constructive verticale, luminatoare, etc.:
Se montează plasa de armare pe suportul pregătit în prealabil, pe zona de mijloc a rostului respectiv a fisurii, se așează astfel încât să rămână un surplus de material în zona fisurii/rostului și se finisează conform celor descrise la punctul 3.

Modul de preparare

Se omogenizează bine înainte de aplicare.
Stratul de grund aplicat pe panouri din fibrociment nefinisate se poate dilua cu max. 15 % apă, în funcție de gradul de absorbție a suportului. Pentru aplicare prin pulverizare se poate dilua cu max. 2 % apă.

Procedeul de aplicare

Produsul Disboroof 412 Dachschicht poate fi aplicat cu prin pulverizare, prin utilizarea unui prelungitor de pulverizare (aparat Airless, 160 Bar presiune, mărimea duzei de 0,015-0,021 inch la aplicare pe fibrociment și 0,025-0,027 inch la aplicare pe bitum).

Compoziția straturilor

Panouri și șindrile din fibrociment:
Suportul se umezește în prealabil, ulterior suprafața mat-umedă se grunduiește cu produsul Disboroof 412 Dachschicht diluat cu max. 15 % apă, în funcție de gradul de absorbție a suportului. După cca 24 de ore se aplică stratul final nediluat.

Benzi bituminoase:
Produsul Disboroof 412 Dachschicht se aplică într-un strat gros, pe lățimea benzilor bituminoase și se introduce plasa de armare* în stratul de vopsea proaspăt aplicat, fără cute, cu suprapunere de 10 cm la îmbinări. După uscare se aplică un strat intermediar și un strat final. Zonele de evacuare a apei la care sunt posibile acumulările temporare de apă se sigilează suplimentar cu un strat de Disbothan 449 PU-Deckschicht.

* de ex. Paramoll N 260/150 Fa. TWE Dierdorf GmbH & CoKG, Poststraße 29, 56269 Dierdorf, Tel.: +49 2689 -920, Fax: +49 2689 – 926663.

Consum

Panouri și șindrile din fibrociment

Start de grund

1 x 200 - 300 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht,

diluat cu max. 15 % apă

Strat final

1 x 200 - 300 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Benzi bituminoase

Start de grund

cca 600 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Strat intermediar

cca 900 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Strat final

cca 600 ml/m2

Disboroof 412 Dachschicht

Consumul exact se stabilește prin aplicarea unor suprafețe de testare.

Condiții de aplicare

Temperatura materialului, a mediului de lucru şi a stratului suport:
Min. +8°C, max. +35°C.
Umiditate relativă a aerului trebuie să fie de max. 80 %. Nu se va aplica în condiții de ploi, sau îngheț (pe durata aplicării și uscării), respectiv pe suprafețe încinse. 

Uscarea/Timpii de uscare

În condițiile unei temperaturi de +20°C şi a unei umidități relative a aerului de 60 %, rezistă la ploi după cca 2 ore.
Poate fi finisat după 24 de ore. În cazul utilizării plasei de armare, se finisează după min. 36 de ore. 

Curăţarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă.