Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificări

  • Conform AgBB utilizat în sistemul cu StuccoDecor DI LUCE

Curățare și întreținere

StuccoDecor Wachsdispersion nu oferă nici o protecție în cazul stropirii directe cu apă, sau a murdăririi cauzate de substanțe care conțin grăsimi, acizi, gudron, cafea sau ceai și substanțe cu efect de decolorare. Murdăria ușoară poate fi îndepărtată cu apă caldă, eventual cu adăugarea de detergenți neutri pentru uz casnic.

În principiu, agenții de curățare trebuie testați în prealabil pe o suprafață de probă.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Lichid și vapori inflamabili. Cauzează iritarea gravă a ochilor. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se ține departe de foc deschis / suprafețe fierbinți. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A nu se inhala vaporii de produs. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A se evita dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Compoziție

Ceruri, compuși alifatici, aditivi.

Informații suplimentare

Consultați Fișa cu date de securitate.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro