Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Stratul suport trebuie să fie curat, aderent și fără substanțe de separare. Substraturile foarte absor- bante trebuie amorsate cu Caparol Tiefgrund.

Pregătirea suprafeței

Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport şi pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială.

Diluare

Nu se diluează.

Instrucțiuni de aplicare

În prealabil stratul suport se nivelează, în așa fel încât să fie lipsit de neregularități, goluri sau crăpături. Stratul suport șpăcluit cu Caparol Akkordspachtel fein trebuie să îndeplinească minim condițiile cerute pentru aplicarea vopselelor pe suprafețe din gips-carton clasa Q4. Stratul suport pregătit în prealabil, se va vopsi cu Haftgrund EG alb pentru un efect 3D de profunzime. Pentru o culoare metalizată mai intensă, grundul poate fi nuanțat Granit 60. Înainte de aplicare, materialul se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării. Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica bogat și saturat cu o pensulă, prin mișcari scurte și încrucișate, produsul bine amestecat. După acoperirea unei suprafețe de aproximativ 1 - 2 m², suprafața se finisează/ nivelează cu ajutorul gletierei ArteTwin din material plastic, orientând astfel microparticulele din compoziția lui Stucco Metallico și obținându-se astfel aspectul caracteristic acestui produs. Materialul se aplică ud-pe-ud pentru a evita suprapunerile. Continuați decorarea pe tot peretele urmând aceeași procedură. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă și eventual săpun, imediat după utilizare

Notă

Stucco Metallico conține pigmenți speciali de efect. Aceștia reacționează în contact cu subsanțele alcaline și acide mai ales în prezența umidității, rezultând pătarea suprafeței. Prin urmare, pe suprafețele alcaline, neabsorbante, este esențială aplicarea unui strat intermediar de izolare cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer (respectați datele din fișa cu Informații tehnice Nr. 481).

Culorile lui Stucco Metallico au fost dezvoltate conform paletarului Caparol 3D System-plus, dar pot varia în comparație cu culorile originale, datorită caracterului metalic al produsului. Prin urmare, nu se poate garanta o conformitate între culorile din paletarul 3D System-plus și culorile obținute în urma nuanțării, caracterul lor fiind unul orientativ.

Efectul metalic al culorilor poate fi influențat de variația unghiului de vizualizare, precum și natura, domeniul de aplicare și incidența luminii. Din acest motiv, recomandăm efectuarea de suprafețe de test la fața locului.

Consum

Cca. 120-140 ml/m², pentru a acoperii suprafețe netede. Pe suprafețe structurate consumul va crește. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita temperaturii pentru prelucrare și uscare: minim +5°C pentru substrat și aer și maxim +40°C

Timp de uscare

La o temperatură a camerei de aproximativ +20°C și o umiditate a aerului de maxim 65%, este uscat la supafață după 2-3 ore. La temperaturi mai mici și umiditate mai ridicată, timpul de uscare crește. Poate suporta operațiuni de spălare/ curățare după 20-25 de zile.

Unelte

Se aplică cu pensula și se finisează cu gletiera ArteTwin din material plastic.

Notă

Aceste informații se bazează pe cele mai recente studii tehnice dar și pe experiența noastră. Datorită varietății de baze și a condițiilor specifice de la locul aplicării, clientul este obligat să verifice ca materialele noastre să corespundă scopului de utilizare și condițiilor impuse.