Indicații

Rețineți (Statutul din septembrie)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu.
Pentru mai multe informații: Consultați fișa cu date de securitate.

Dezafectare 

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul VOC

al acestui produs (Cat.A/l): 200g/l (2010). Acest produs conține max. 50g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF01

Declarație conținut de substanțe

Dispersie de rășină acrilică, pigmenți cu efect perlat, materiale minerale de umplutură, apă, aditivi, conservanți.

 

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport Tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail: tehnic@caparol.ro