Indicații

Indicaţii de pericol / Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă și săpun. 

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul VOC

al acestui produs (Cat. A/l): 200 g/l (2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF01

Declarație Conținutul de substanțe

Dispersie de rășină acrilică, pigmenți, materiale minerale de umplutură, apă, peliculogen, aditivi, conservanți (metil benzizotiazolinonă).

Alte informatii

Vezi fișa de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport Tehnic

0800.800.600

e-mail: tehnic@caparol.ro