Aplicare

Suporturi recomandate

Substraturi din grupele de mortar PII, PIII, tencuieli finite din grupa de mortar PIV, plăci de gips, gips- carton și beton.

Cerinte de calitate a stratului suport: Stratul suport trebuie să corespundă niveluilui de calitate Q3. Celelalte suprafețe trebuie să fie neporoase, fără cavități și să îndeplinească cerințele crescute ale DIN 18202 (toleranțe dimensionale în constrcțiile de clădiri).

Suprafețele trebuie să fie solide, curate, uscate și fără substanţe de separare. În Germania: Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Notă:
Suprafeţele rugoase şi uşor structurate se vor gletui cu Caparol AkkordSpachtel Fein sau Mittel, respectiv cu AkkordLeichspachtel. Substraturile alcaline nu sunt adecvate/potrivite pentru a fi acoperite cu ArteTwin. În primul rând în acest caz, se vor lua măsurile corespunzătoare pentru stratul suport.

Tencuieli din grupele de mortare PII și PIII:
Tencuielile tari, normal absrbante vor fi grunduite cu Capadecor DecoGrund sau Caparol-Haftgrund. Pe suprafețele absorbante, ușor nisipoase, se va aplica grundul CapaSol LF. Tencuielile nisipoase, puternic absorbante, vor fi grunduite cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Gips și tencuieli pe bază de gips din grupa de mortare PIV:
Tencuiala pe bază de gips cu strat de sinter se șlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Capdecor DecoGrund sau Caparol-Haftgrund.

Plăcile de construcții din ghips:
Suprafețele șpacluite se șlefuiesc. se consolidează zonele moi, se șlefuiesc cu hârtie abrazivă, se curăță  de  praf  după  care  se  grunduiesc  cu  CapaSol  LF.  Suprafețele  puternic  absorbante  se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Suprafețele normal absorbante trebuie grunduite cu Capadecor DecoGrund sau Caparol-Haftgrund.

Plăcile de ghips-carton:
Suprafețele șpacluite se șlefuiesc. se consolidează zonele moi, se șlefuiesc cu hârtie abrazivă, se curăță de praf după care se grunduiesc cu CapaSol LF. Suprafețele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Suprafețele normal absorbante trebuie grunduite cu Capadecor DecoGrund sau Caparol-Haftgrund. La plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. A se vedea fişa tehnică pentru Caparol AquaSperrgrund.

Beton:
Se îndepărtează eventualele bavuri, cât şi resturile de materiale prăfoase sau nisipoase. Suprafețele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Suprafețele normal absorbante trebuie grunduite cu Capadecor DecoGrund sau Caparol-Haftgrund. 

Suprafeţele acoperite cu o vopsea, portante:
Straturile anterioare de vopsea mate şi uşor absorbante se vopsesc direct cu Indeko-plus. Straturile vechi de lac sau cele lucioase se şlefuiesc mat, după care se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.

Suprafeţele acoperite cu vopsea, neportante:
Suprafeţele  acoperite  cu  lacuri,  vopsele  de  dispersii  sau  tencuieli  pe  bază  de  răşini  sintetice deteriorate se îndepărtează. Suprafeţele foarte absorbante, poroase şi nisipoase se grunduiesc cu CapaSol LF. Straturile de vopsea de natură minerală, deteriorate se îndepărtează mecanic şi se curăţă de praf. Se aplică un grund Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafețe acoperite cu vopsea pe bază de clei:
Se spală suprafaţa şi se aplică un grund Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. 

Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie, tapet neaderent:
Se îndepărtează complet tapetul. Cleiul şi resturile de tapet se spală, iar suprafeţele respective se grunduiesc cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafeţele pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:
Petele de nicotină, precum și petele de funingine sau grăsime, se spală cu apă și detergent de uz casnic, după care se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă, se curăță uscat prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol AquaSperrgrund (Fişă tehnică nr. 384).

Mici suprafeţe defectuoase:
După pregătirile necesare efectuate cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare și se grunduiește după caz.

Atenție:
La aplicarea Caparol-Tiefgrund TB pe suprafeţele interioare apare un miros specific de solvent. Prin urmare, asugurați o bună ventilație. De aceea în spaţiile sensibile la mirosuri se va utiliza AmphiSilan-Putzfestiger.

Mod de aplicare

Tehnica ArteTwin se bazează pe aplicarea concomitentă a două materiale, printr-o tehnică de șpaclu (Tehnica Twin). Atât ArteTwin Basic Cât și ArteTwin Effect se livrează gata pregătite pentru aplicare, iar aplicarea se face cu ajutoruk gletierei ArteTwin. În funcție de aspectul dorit, materialele pot fi combinate și încorporate simultan, după dorință, sau prin suprapunere după uscarea primului strat aplicat. Prelucrarea ArteTwin are loc în cel puțin 3 etape de lucru.

Prima etapă de lucru:
În prima etapă de lucru, suprafața suport deja pregătită se vopsește mat cu Indeko-plus. Pentru a evita urmele de rolă, suprafața aplicată va fi finisată cu o pensulă. Această operațiune este crucială pentru succesul tehnicii ArteTwin. Nu este recomandată folosirea altei vopsele în această etapă de lucru.

A doua etapă de lucru:
In a doua etapă întreaga suprafață de lucru se va acoperi cu ArteTwin Basic nuanțat în culoarea dorită pentru ultimul strat. În această operațiune nu este absolut necesară aplicarea a două nuanțe de material de bază. Pentru zonele greu accesibile, cum ar fii colturile interioare, se vor folosi unelte adecvate (perii moi). În această etapă de lucru ar trebui evitată folosirea lui ArteTwin Effect, deoarece aceasta masă de șpaclu are o vâscozitate mai mică și pot apărea imperfecțiuni în stratul final.

A treia etapă de lucru:
În această etapă , ArteTwin poate fi aplicat în culori diferite într-o singură operațiune. În acest sens, așezați una lângă alta pe gletiera ArteTwin, ArteTwin Effect Gold sau Silber, împreună cu două nuanțe diferite de ArteTwin Basic, care se șpăcluiesc pe suprafața peretelui cu o presiune ușoară. Aplicarea materialului în pete se va face într-un strat consistent, pentru a face posibilă unirea acestora cu gletiera ArteTwin.

După o scurtă perioadă de zvantare de 15-60 de minute (în funcție de temperatură și umiditate)suprafața poate fi ușor finisată cu gletiera ArteTwin, pentru a scoate în evidență efectul tipic al pariculelor albe din compoziția produsului. Astfel apare aspectul unic al tehnicii decorative ArteTwin. Pentru zonele greu accesibile, cum ar fi colturile interioare, se vor folosi unelte adecvate (perii moi).

Dacă se doresc efecte perlate suplimentare, se pot aplica prin șpăcluire pe toată suprafața, ArteTwin Gold sau Silber, dar doar după uscarea stratului de nivelare.

Sistemul de acoperire

 
 Prima etapă de lucru: După pregătirea suprafeței, aceasta se va amorsa cu Indeko-plus,  iar ulterior se va peria în vederea eliminării uremelor de rolă.

 
 

 
 A doua etapă de lucru: Materialele se așează alaturat pe gletiera specială ArteTwin.

 

 

 
 
 Materialul nuanțat în culoarea dorită, se aplică sub formă de pete alăturate, pe direcţii  diferite, pe startul suport.

 

 
 
 Ulterior petele se unesc pentru a obține o suprafață omogenă. Spăcluirea trebuie facuta  fin fără a zgâria suprafața, iar gletiera trebuie sa alunce lin pe suprafață.

 

 A treia etapă de lucru:  Aplicați alăturat pe o parte a gletierei ArteTwin, ArteTwin Basic +  ArteTwin Basic (nuanțe diferite) sau ArteTwin Basic + ArteTwin Effect, la fel cum a fost  efectuată a doua etapă de  lucru. Produsul se aplică saturat, apoi se șpăcluiește pentru a  obține o suprafață omogenă. Aspectul vizual (impresia generală) este puternic influențat  de schimbarea direcției gletierei, în timpul șpăcluirii  suprafeței. 

 
 
 După uscarea stratului de nivelare, cu ajutorul gletierei speciale, se poate aplica un strat  de ArteTwin Effect Gold sau Silber pe întreaga suprafață.

  

Consum

Aplicare într-o singură culoare:
ArteTwin Basic: cca. 500 ml/m²/strat

Notă: Pentru versiunea monocromă este suficientă o operațiune cu aprox. 500 ml/m². Dacă este necesar, o a doua operațiune poate fi efectuată.

Aplicare în două culori:
1.  Aplicare (se execută monocrom): 500 ml / m² ArteTwin Basic
2.  Aplicare: cca 200-250 ml / m² / culoare ArteTwin Basic

Alternativ:
2. Aplicare (cu ArteTwin Effect)
ArteTwin: cca. 100 – 150 ml/m² pentru fiecare culoare, plus cca. 150 ml/m² ArteTwin Effect Gold sau Silber

 

Consumul exact se determină prin efectuarea unei aplicări de probă la fața locului.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

 

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%, produsul este uscat după aproximativ 6 ore. La aplicarea mai multor straturi, timpul de uscare este de aproximativ 12 ore pentru fiecare strat în parte.

Unelte

Gletiera ArteTwin:
Gletieră din material plastic, cu colțuri rotunjite și talpă interschimbabilă, ușor de înlocuit. Pentru aplicarea produsului ArteTwin se va utiliza numai acest tip de gletieră.

 

Curățarea instrumentelor de lucru

Imediat după utilizare, cu apă și eventual detergent lichid.

Notă

În funcție de cantitatea aplicată și de tehnica de lucru folosită, pot apărea urme de prelucrare mai mult sau mai puțin vizibile. Cu ArteTwin nu pot fi obținute suprafețe netede. În scopul obținerii unor suprafețe cât mai netede, dar și pentru mărirea capacității de curățare, suprafețele pe care s-a aplicat ArteTwin, pot fi revizuite suplimentar cu un strat de DecoLasur. În acest caz, DecoLasur se va aplica nediluat, cu ajutorul gletierei speciale ArteTwin.