Indicații

Măsuri de securitate (valabile la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Purtaţi echipament de protecţie respiratorie în timp ce sablați sau șlefuiți. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.  

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF01

Compoziție

Poliacrilat / acetat de vinil, materiale minerale de umplutură, apă, aditivi, conservanți (metil / benzizotiazolinonă)

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de  vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc  în această fișă tehnică, este necesar<s>a</s> a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro