Aplicare

Suporturi recomandate 

Suprafețe interioare de tencuieli minerale din grupele de mortare PII, PIII, tencuieli pe bază de ghips și tencuieli gata preparate de aplicare, din grupa de mortare PIV, ghips-carton, placi de construcții din ipsos și suprafețe din beton.
Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără substanţe de separare, plane şi necontrastante. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Aplicați un strat de grund cu Caparol-Haftgrund. După aceasta aplicați 1-2 straturi de masă de șpaclu Akkordspachtel fein pentru a atinge un nivel de calitate Q4 (alte mase de şpaclu nu sunt recomandate), iar imediat după uscare se şlefuieşte cu foaie abrazivă cu granulație de 200 până la max. 240. Pentru egalizarea absorbţiei și sporirea capacității portante se grunduieşte cu CapaSol LF.

Mod de aplicare

StuccoDecor DI LUCE se şpăcluieşte pe întreaga suprafaţă într-un strat subţire. Se aplică cât mai puţin material posibil.

Primul Strat: 

  •   Suprafețele alăturate sunt prelucrate ud-pe-ud
  •   După uscare se înlătură resturile de material (bravurile)

Al doilea și eventual al treilea strat:  

  • Al doilea strat şpăcluit se aplică în acelaşi mod ca şi primul strat.
  • Astfel este scos în evidenţă luciul materialului.
  • Dacă este cazul, se poate aplica și un al treilea strat care va conferi un luciu de oglindă.

Lustruirea suprafeței: 

  • După o scurtă perioadă de aerisire sau chiar după uscare, suprafața se lustruiește cu ajutorul șpaclului sau fierului de glet benețian.
  • Șpaclul/Fierul de glet venețian înclinat la un unghi mic. se trage pe suprafață apăsând ușor. 
  • Astfel se obţine suprafaţa lucioasă, specifică acestui material.

Notă: Lustruirea suprafeței cu ajutorului aparat de electric de lustruit ar trebui efectuată numai de către personal cu experiență, datorită riscurilor asociate. Un luciu comparabil poate fi obținut cu un al treilea strat de material și o lustruire ulterioară cu șpaclul cu lamă dublă retractabilă

Notă privind designul:

Frumuseţea tehnicii de glet Stucco-Decor DI LUCE constă în alternanţa fascinantă a jocurilor de   luminii obţinută din straturile de material diferite ca adâncime şi a reflexiilor suprafeţei. Nu este necesar un material adiţional pentru luciu. Se obţine un maxim de luciu a suprafeţei cu ajutorul unei disc de lustruit. Datorită variaţiei tehnicii de aplicare, materialul poate căpăta un aspect particularizat.

Consum

Cca. 80-100 ml/m2/strat (se aplică în minim 2 straturi)
Un consum exact se determină după efectuarea unor probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+5°C pentru aer și stratul suport

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă după 30-60 minute. După 1-2 zile este uscat în profunzime li poate fi aplicat un nou strat. Temperaturile scăzute şi umiditatearidicată a aerului prelungesc timpul de uscare.

Unelte

Pentru această tehnică recomandăm un șpaclu din oțel inoxidabil (șpaclu cu lamă dublă) pentru aplicarea economică a StuccoDecor DI LUCE. Lama șpaclului se va șlefui umed anterior utilizării cu o hărtie abrazivă (granulație 400-600).

Curățarea uneltelor

Se face cu apă imediat după utilizare

Notă

Instrucțiuni de curățare și întreținere
Suprafaţa Stucco-Decor DI LUCE poate fi curăţată prin înlăturarea imediată a murdăriei folosind o lavetă umedă şi apă.

StuccoDecor Di Luce poate fi de asemenea protejat de lichide, folosind ceara de protecție StuccoDecor  Wachsdispersion. Vă rugăm consultați Informația Tehnica nr. 905.

StuccoDecor Di Luce nu poate fi folosit în zonele de gătit sau unde se spală vasele. Acest lucru se poate face doar cu măsuri corespunzătoare, cum ar fi protecția acestuia printr-un panou de sticlă.