Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Curățare și întreținere

StuccoDecor Wachsdispersion nu oferă protecție împotriva expunerii directe la pulverizare cu apă, sau a murdăririi cauzate de substanțe grase, de acizi, gudron, cofeină sau de teină și substanțe de decolorare.Murdărirea ușoară poate fi îndepărtată imediat cu apă caldă, eventual cu adăugarea de produse de curățare neutre de uz casnic. Practic curățarea sau soluțiile de curățat se vor testa în prealabil pe o zonă de probă.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiți gura. NU provocați voma. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

Conține: Dihidroxid de calciu

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Pentru această categorie de produse nu există o valoare limita admisă de UE.
Acest produs conține < 1 g/l COV.

Compoziție

Hidroxid de calciu, carbonat de calciu, apă.

Detalii suplimentare

Vezi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro