Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Instrucţiuni de curăţare şi întreţinere

Calcino-Imprägnierpaste nu asigură protecție împotriva stropirii directe cu apă (formează pete de calcar), sau a contaminării cu substanțe grase, acide, gudron și cafeină, sau substanțe ce conțin teină și decoloranți.
Contaminarea ușoară a suprafeței poate fi îndepărtată imediat cu apă caldă, iar dacă este necesar și cu un adaos de detergent neutru de uz casnic. Atenție: Nu folosiți agenți de curățare care dizolvă calcarul!

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă leziuni oculare grave. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. Purtaţi mănuşi de protecţie/echipament de protecţie a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Consultaţi medicul.
Conține hidroxid de calciu.

Eliminare

Recipientele goale se vor preda centrelor de eliminare a deșeurilor cu scopul reciclării sau eliminării acestora. După solidificare, pot fi predate în conformitate cu reglementările locale.

Valori-limită admise de UE pentru conținutul de COV

Pentru această categorie de produse nu există o valoare limita UE. Acest produs conține < 1 g/l COV.

Giscode

BSW60

Compoziție

Hidroxid de calciu, carbonat de calciu, apă

Informații suplimentare

Consultați Fișa cu date de securitate

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnic@caparol.ro