Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă. A nu se deversa in canalizare, in ape sau în sol. A se consulta instrucţiunile speciale / fişa tehnică de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajele goale se pot recicla. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul VOC

al acestui produs (Categoria A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conţine < 1 g/l VOC.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF01

Declaratie continutul de substante (la data publicarii)

Răşină poliacrilat / răşină acetat de polivinil, dioxid de titan, carbonat de calciu, silicat, ceară, apă, aditivi, conservanţi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro