Aplicare

Suporturi recomandate și pregătirea acestora

Suporturile trebuie să fie curate, uscate şi fără substanţe de separare. 

Tencuielile din grupele de mortare PII şi PIII:
Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund OptiGrund E.L.F. au CapaSol L.F iar apoi un strat de Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Gleturile de ipsos şi tencuielile de mortar din grupa de mortar PIV şi PV:
Tencuielile de ipsos se şlefuiesc cu foaie abrazivă, îndepărtându-se pojghiţa de sinterizare, se îndepărtează praful şi se aplică un strat de grund Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Plăci de construcţii din ipsos :
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund OptiGrund E.L.F. sau Caparol Tiefgrund TB apoi un strat de Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Plăcile de ghips-carton:
Se îndepărtează prin şlefuire urmele produse prin şpăcluire şi se curăţă de praf. Se grunduieşte cu Caparol Haftgrund sau Putzgrund 610. Pe plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund Caparol-Filtergrund grob. A se vedea fişa BFS Nr. 12, Partea a 2-a.

Beton:
Eventualele urme de substanţe neaderente, precum şi substanţele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate. Se aplică un strat de grund Caparol-Haftgrund sau Putzgrund 610. Eventualele goluri se vor umple cu MultiStruktur.

B.C.A.:
Se grunduieşte cu Capaplex diluat în proporţie de 1:3 cu apă. Se gletuieşte cu Caparol-Akkordspachtel.

Plăci din fibră dură, plăci aglomerate şi PAL:
Plăcile ceruite se şlefuiesc foarte bine şi se îndepărtează praful. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Filtergrund grob.

Suprafeţe acoperite cu vopsea în stare bună:
Straturile anterioare de vopsea mată şi uşor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi de lac sau cele lucioase se şlefuiesc apoi se grunduiesc cu Capacryl Haftprimer, Caparol-Haftgrun sau Caparol Weissgrund.

Suprafeţe acoperite cu vopsea deteriorată:
Suprafeţele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de răşini sintetice deteriorate se îndepărtează. Suprafeţele absorbante, poroase şi nisipoase se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F., sau CapaSol L.F. Straturile de vopsea minerală deteriorate se îndepărtează mecanic şi se curăţă suprafeţele de impurităţi. Se grunduieşte cu Caparol Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafaţa şi se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB apoi un strat de Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Tapet:
Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol Tiefgrund TB apoi un strat de Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Suprafeţele atacate de mucegai:
Mucegaiul se îndepărtează mecanic prin curăţare umedă. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox sau FungiGrund şi se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcţie de structura şi tipul substratului. A se ţine cont de prevederile legale şi administrative (ex. ordonanţe privind produsele periculoase şi cele biologice).

Suprafeţele pătate cu nicotină, apă, negru de fum sau grăsime:
Petele de nicotină, precum şi petele de negru de fum sau grăsime se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol-Filtergrund grob (Fişă tehnică nr. 845).

Mici suprafeţe defectuoase:
După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicaţiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel şi, după caz, se aplică ulterior un strat de grund. 

Mod de aplicare

Procedeul de aplicare:
Înainte de aplicarea produsului MultiStruktur se amestecă bine şi se aplică nediluat cu pensula sau rola.

Aplicare cu rola:
La aplicarea cu rola se va folosi o rolă cu fir mediu (14-18 mm). MultiStruktur fein poate fi diluat cu 5-10% apă pentru a se asigura o aşezare uniformă a materialului.

Aplicare cu șpaclu sau fier de glet:
MultiStruktur fein si supergrob pot fi aplicate direct cu șpaclul sau fierul de glet urmând apoi să fie structurate după dorință.

Aplicare mecanizată:
MultiStruktur poate fi aplicat utilizând aparate de pulverizat cu duza de 4-6mm și o presiune de pulverizare de 2,0-2,5 bari.

Instructiuni de aplicare

Structurare:
În funcţie de modelul dorit, MultiStruktur poate fi structurat uşor şi particularizat. Pentru aceasta pot fi utilizate mistrii, perii moi, pensule, etc.

Straturi finale alternative:
Ca strat final alternativ se pot utiliza produsele DecoLasur matt sau glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color, Metallocryl INTERIOR și CapaGold/CapaSilber. În funcţie de mărimea obiectivului, a condiților climaterice ale încăperii şi numărul de aplicatori, caracterul hidrofobic al MultiStruktur este de mare folos. De aceea rugăm a se lua în considerare faptul că efectul final hidrofob intervine după aproximativ 2-3 zile.

Compoziţia straturilor:
Pe suprafeţele absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F., CapaSol LF sau CapaSol LF Konzentrat. Suprafeţele neabsorbante se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund(doar la MultiStruktur fein) sau Putzgrund 610 (la MultiStruktur mittel, grob și supergrob). Suprafeţele intacte, uşor şi uniform absorbante pot fi acoperite direct.

Consum

Consumul poate varia în funcţie de tehnica de aplicare, sculele utilizate şi modelul dorit.
Granulaţie fină            cca. 500-700 g/m2
Granulaţie medie        cca. 600-750 g/m2
Granulaţie grosieră     cca. 650-800 g/m2
Granulaţie supergrosieră     cca. 500-1000 g/m2
Un consum exact se determină după efectuarea unor probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20oC şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă după 6-8 ore. Este uscat în profunzime şi poate fi supus unor încărcări după 1-2 zile. La temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea uneltelor

Se curăță cu apă după întrebuințare.

Rețineți

Datorită folosirii de nisip natural sunt posibile mici fluctuaţii de nuanţe. De aceea, în cazul aplicării pe suprafeţe continue se va folosi material cu acelaşi număr de şarjă. Materialele cu numere de şarjă diferit se amestecă între ele. Pentru evitarea de adăugiri vizibile, suprafața se acoperă dintr-o mişcare, ud pe ud. La utilizarea de grund de profunzime Caparol Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent.