Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Măsuri de securitate (valabile la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul nu se încadrează în regulamentul privind produsele biocide (UE) 528/2012.

Eliminare

Conținutul  și  ambalajele  se  predau  pentru  eliminare  în  conformitate  cu  reglementările  locale, regionale, naționale și internaționale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Conținut de COV conform Directivei 2004/42/CE: 0 g/l

Cod produs Vopsele si lacuri

BSW20

Compoziție

Rășină în emulsie apoasă, pigmenți, agenți de îngroșare, agenți de coalescență, agenți antispumanți, agenți de dispersie, agenți de umezire, agenți de conservare, apă.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte. A se respecta toate prevederile din fișa cu Informații tehnice, referitoare la modul de depozitare, pregătire a suprafeței, aplicare a produsului.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro