Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificări

Testarea rezistenței la dezinfectanți:
- Rezistent la dezinfectari cu soluții pe bază de apă.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă din abundență. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă și săpun. Nu inspiraţi praful/ceața. Utilizati pentru protecție filtre combinate A2/P2.

Conține: 1,2-Benzizotiazol-3 (2H) -onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacţie alergică a pielii. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Informații suplimentare: A se vedea Fișa cu date de securitate.

Eliminare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/l): max. 200 g/l (2010). Acest produs conține <1 g / l VOC.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF01

Compoziție

Dispersie de rășină acrilică, materiale minerale de umplutură, apă, agent de peliculizare, aditivi, conservanți (metil benzizotiazolinonă).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro