Indicații

Măsuri de securitate (valabile la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Nu inspirați vaporii/spray-ul. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/l): 200 g/l (2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF02

Compoziție

Dispersie de rășină acrilică, materiale minerale de umplutură, apă, agent de formare film, aditivi, conservanți. 

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro