Aplicare

Suporturi recomandate

Suprafețele pereților și a tavanelor din interior. Potrivită și pentru aplicarea pe pardoseli în cadrul sistemelor Disboxid ArteFloor (în acest caz va rugăm să consultați informațiile fișei tehnice de sistem Disboxid ArteFloor). Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. 

Straturile suport alcaline nu sunt potrivite pentru acoperirea cu Capadecor ArteLasur

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli pe bază de gips din grupa de mortare PIV:
Suportul trebuie să fie fără contraste de culoare. De aceea, recomandăm aplicarea în prealabil de produse albe, ușor absorbante. Tapetele noi din fibră de sticlă sau cu inserție de așchii din lemn se pot vopsi direct (nu este necesară o pregătire specială).  Respectați informaţiile tehnice ale produselor folosite ca strat de grund sau strat intermediar.

Plăci de construcții din gips: 
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau Caparol-Tiefgrund TB. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol WeissGrund

Plăci de gips (plăci de gips-carton):
Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de gips (șpăcluite cu materiale pe bază de gips) se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Se aplică apoi un strat de grund cu Caparol WeissGrund, OptiGrund sau CapaSol. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. Vezi fișa BFS nr. 12.

Beton:
Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum și substanțele făinoase, nisipoase. Eventual se poate scădea alcalinitatea suprafeței cu ajutorul unei substanțe de fluatare (Histolith Fluat).

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip:
Se verifică alcalinitatea și eventual se coboară nivelul acesteia prin fluatare.

Acoperiri portante:
Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund.

Acoperiri fără capacitate portantă:
Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase respectiv absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent:
Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafețe afectate de mucegai:
Mucegaiul sau infestarea fungică se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul și natura suportului. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:
Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund.

Lemn și materiale lemnoase:
Se acoperă cu lacuri acrilice sau poliuretanice Capacryl - lacuri ecologice, diluabile cu apă.

Mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după este cazul.

Notă pentru design: 
Stratul suport trebuie să fie întotdeauna fără culori de contrast. Lazurile pentru pereți sunt materiale transparente, ce lasă a se vedea culoarea și structura substratului. Prin urmare, aplicarea de mostre și aprobarea clientului sunt esențiale.
Efectul de contrast este mare atunci când pe straturi intermediare în culori deschise se aplică straturi de lazură în culori închise. În cazul în care lazura nuanțată în culori foarte deschise se aplică pe suporturi puternic structurate, efectul vizual conferit de particulele albe din lazură poate fi unul limitat. ArteLasur poate fi utilizat de asemenea și pe fundaluri în ton închis. Se pot obține suprafețe cu un aspect foarte nobil prin adăugarea a 1% până la 5% pigmenți de efect (IT nr. 816). Acești pigmenți se amestecă bine în produs pentru a se obține un material omogen.

Sistemul de acoperire

Strat intermediar pentru realizarea de suprafețe structurate:
- Caparol Putzgrund 610
- FibroSil
- Multistruktur Fein / Mittel / Grob / Supergrob

Strat final:
Arte-Lasur este un produs gata pregătit pentru aplicare şi nu necesită diluare. Se recomandă aplicarea pe toată suprafaţa folosind o perie moale (de ex. perii late sau ovale). Peria este condusă în treceri scurte, încrucişate, pe suprafaţă. După o scurtă perioadă de așteptare, suprafaţa va fi periată uşor cu o perie uscată, cu păr moale (de ex. perie moale pentru tapet sau perie pentru praf). În funcţie de aspectul dorit, se poate aplica un strat suplimentar de produs nuanțat, umed-pe-umed sau după uscarea primului strat. Un al doilea strat de lazură creşte intensitatea culorii, numărul de particule albe şi rezistenţa la uzură. Un al doilea strat de Arte-Lasur nepigmentat creşte numărul de particule albe şi intensitatea culorii.

 

                       

 

Stratul de grund și dacă este cazul și stratul intermediar, se aplică cu peria cu mișcări în cruce, respectiv se structurează după aplicarea cu peria.

După uscare, se aplică Arte-Lasur ca strat final în mişcări scurte, încrucişate, cu peria.

După o scurtă perioadă de așteptare, suprafaţa va fi periată uşor folosind o perie uscată cu păr moale, pentru a spori efectul particulelor albe.

 

Atenție:
Pentru a se evita obținerea unor urme de rolă evidente, stratul de grund trebuie aplicat cu peria, sau daca este aplicat cu rola. Se va structura ulterior cu peria. 

Consum

Cca. 110-170 ml/m2 pe strat.

Consumul crește în funcție de capacitatea de absorbție și de structura suportului. Aceste mărimi ale consumului sunt calculate cu aproximație. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Temperatura de lucru

+ 5°C pentru aer şi strat suport.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, este uscată la suprafaţă după 4 ore. 

Curățarea uneltelor

Se face imediat după utilizare folosind apă, eventual adăugând și detergent.