Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu multă apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. 

Dispoziții Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material, ca deșeuri de construcții și moloz, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/l): 200 g/l (2010). Acest produs conține max. 50 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF02

Declarație Conținutul de substanțe

Dispersie/emulsie de rășină acrilică, materiale minerale de umplutură, apă, agent de formare film, aditivi, conservanți. 

Indicații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalul nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  tehnic@caparol.ro