Indicații

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Materiale și toate ambalajele aferente trebuie să fie eliminate într-un mod sigur în conformitate cu cerințele complete ale autorităților locale. O atenție deosebită ar trebui acordată pentru a scoate reziduurile de pe șantier, în conformitate cu procedurile standard pentru șantierele de construcții. Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalului nostru tehnic sau a reprezentanților noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro