Indicații

Certificări germane

  • Testarea rezistenței la dezinfectanți
  • Teste în incinta conform schemei AgBB
  • Testarea  de  clasificare  a  reacției  la  foc,  conform  standardului  german  DIN  4102:A2  "nicht brennbar" (neinflamabil), atunci când este utilizat pe substraturi minerale solide.
  • Certificat de evaluare generală: Clasificarea de reacție la foc, conform standardului german DIN 4102:B1 "schwer entflammbar" (ignifugat /greu inflamabil)

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă și săpun. A nu se inhala vaporii de produs. Conține 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ona, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Pentru mai multe informații: A se vedea Fișa cu date de securitate (FDS).

Dispoziții Dezafectare

Materiale și toate ambalajele aferente trebuie să fie eliminate într-un mod sigur în conformitate cu ce- rințele complete ale autorităților locale. O atenție deosebită ar trebui acordată pentru a scoate rezidu- urile de pe șantier, în conformitate cu procedurile standard pentru șantierele de construcții.
Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținut COV

al acestui produs (Cat. A/b): max. 100 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF01

Declarație conținutul de substanțe

Răşină de poli-acrilat, pigment perlat (Aluminiu), apă, ester, aditivi, conservanţi (metil / benzizotiazolinonă). Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  tehnic@caparol.ro

Distribuție internațională: Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați www.caparol.ro