Aplicare

Suporturi recomandate

Suprafețele  trebuie  să  fie  solide,  curate,  uscate  și  fără  substanţe  de  separare.  În  Germania: Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Modalitatea de pregătire a stratului suport depinde de tipul și particularitățile stratului suport existent. Vă rugăm consultați fișa tehnica a produsului Amphibolin, care urmează a fi acoperit cu Metallocyl Interior.

Mod de aplicare

Înainte de aplicare, Capadecor Metallocryl Interior se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării.

Produsul poate fi aplicat cu ajutorul unei pensule sau a unei role. Urmele de rolă trebuie netezite din nou, evitând suprapunerile. Pentru aplicarea cu rola se recomandă role cu fir mediu (12 –16 mm), care permit aplicarea omogenă şi fără acumulări de material pe capetele de rolă.

Pentru obţinerea unei distribuţii omogene a pigmenţilor de aluminiu, Capadecor Metallocryl Interior trebuie aplicat uniform, distribuit transversal şi ulterior roluit într-o direcţie. Pe suprafețele netede, Metallocryl Interior nu poate fi aplicat uniform, fără a fi vizibile urme de rolă sau pensulă.

Pe suprafeţe plane se pot obţine efecte deosebit de atractive dacă se aplică Capadecor Metallocryl Interior si după roluire se face o periere cu mişcări în cruce a suprafeţei utilizând o perie ovală sau o gletieră ArteTwin.
Aplicarea produsului prin pulverizare poate duce la formarea de vapori și un nivel de luciu neuniform, prin urmare nu se recomandă.

Capadecor Metallocryl Interior poate fi utilizat pe suprafețe structurate, cu o granulație de cca. 2 mm sau mai mult, fără tratament suplimentar, prin aplicare cu pensula sau cu gletiera.
Suprafețele netede sau cele fin texturate, cu condiții de iluminare nefavorabilă (lumină tangențială), nu pot fi acoperite , fără a lăsa urme de rolă sau pensulă.

Efectele suplimentare atrăgătoare sunt realizabile, atunci când Capadecor Metallocryl Interior este folosit ca strat intermediar, înainte de a aplica Capadecor ArteLasur sau ArteLasur Color.

Sistemul de acoperire

Strat intermediar:
Capadecor Metallocryl Interior contine pigmenti speciali de efect. Influențele alcaline și acie pot provoca decolorarea suprafețelor, în special în combinație cu o expunere ridicată la umiditate. Prin urmare, aplicarea unui strat de etanșare suplimentară cu Disbon 481 EP-Uniprimer pe substraturi alcaline, neabsorbante, este esențială (respectați datele din fișa de Informații tehnice Nr 481).

Se aplică un singur strat intermediar de Amphibolin, colorată într-o nuanță Caparol 3D System plus, strâns corelată cu culoarea stratului final al lui Capadecor Metallocryl Interior (respectați datele din fișa de Informații tehnice Nr 100 / Amphibolin).

Nu utilizați alte produse pentru stratul intermediar.

Strat final:
Aplicați două straturi finale de Capadecor Metallocryl Interior nediluat (sau diluat cu max. 5% apă).

Capaver ElementEffects:
Stratul intermediar de Amphibolin poate fi omis, atunci când folosim Metallocryl Interior (la noua calitate imbunătățită din 2013), pe tapetele Cafaver Element Effects.
Unele nuanțe critice (cu un adaos mare de coloranți) pot necesita și aplicarea unui al treilea strat de Metallocryl Interior.

Aplicați Capadecor Metallocryl Interior cu ajutorul unei role cu fir scurt, distribuit atât pe orizontală cât și verticală. Finisați apoi suprafața cu rola, fără produs, pe o singură direcție. Îmbinările trebuie netezite din nou. Metallocryl se aplică întotdeauna ud pe ud.

Consum

Cca. 100 ml/m² pe strat, pe suprafețe uşor structurate; pe suprafeţele cu rugozitate crescută consumul creşte corespunzător. Un consum exact se poate obţine numai după efectuarea de teste la fața locului.

Condiții de prelucrare

Temperatura minimă pentru aplicare:
+ 5°C pentru aer și stratul suport.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă după 4-6 ore şi poate fi aplicat un nou strat. La temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti timpi se prelungesc.

Curățarea instrumentelor de lucru

Se curăţă cu apă după întrebuinţare.

Notă

Nu aplicați Capadecor Metallocryl Interior suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Datorită compoziţiei speciale a produsului, nu este permisă amestecarea lui cu alte materiale. Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, ud-în-ud.

La utilizarea de grund de profunzime Caparol Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată utilizarea grundului AmphiSilan-Putzfestiger, lipsit de substanţe aromatice şi cu miros redus.