Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul șlefuirii suprafețelor a se utiliza filtru P2 pentru praf. A se asigura o aerisire adecvată pe durata aplicării și uscării. A nu se consuma alimente, băuturi și a nu se fuma pe durata utilizării produsului. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu multă apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Se vor proteja corespunzător zonele adiacente. A se îndepărta imediat materialul ajuns prin stropire accidentală pe suprafețele de lac, sticlă, ceramică, metal, piatră naturală. Pentru mai multe informații: vezi fișa cu datele de securitate a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material se vor preda în centrele de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri rezultate în urma demolărilor, sau ca gunoi menajer. 

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conţine max. <1 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-SK01

Declarația asupra componentelor

Silicat de potasiu, liant-hibrid (silicat/acrilat organic), dioxid de titan, silicați, apă, aditivi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro