Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La șlefuire se va folosi filtru de praf P2. A se asigura o aerisire adecvată pe durata aplicării și uscării. A se evita consumul de alimente, băuturi și fumatul pe durata utilizării produsului. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu multă apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Unelte se vor curăța imediat după utilizare cu apă și săpun. Produsul este puternic alcalin. Din acest motiv ochii și pielea se vor proteja de stropiri accidentale. A se acoperi zonele adiacente. Stropirile accidentale se îndepărtează imediat de pe suprafețele de lac, sticlă, ceramică, piatră naturală. Alte informații - A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Vopsea de bază amestecată: Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer. Histolith® Kristallin: se amestecă cu Histolith® Kristallin-Fixativ şi se dezafectează ca vopsea de bază.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conţine < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-SK02

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  tehnic@caparol.ro